Uitbreiden of verbouwen

Gaat uw bedrijf (ver)bouwen? Zorg er dan voor dat u goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Als u wilt (ver)bouwen in onze dan moet u rekening houden met een aantal wetten en regels.

  1. U onderzoekt of u mag (ver)bouwen op de plek waar u dit wilt doen.
  2. Ook moet u uitzoeken met welke regels u te maken krijgt. Dit kunt u controleren aan de hand van het gemeentelijk omgevingsplan.

Ontwerp- en vastgestelde omgevingsplannen zijn online beschikbaar. Hier vindt u bovendien informatie over de structuurvisie en algemene regels. Ook in de Welstandsnota van de gemeente Geertruidenberg kunt u zien welke kaders de gemeente hanteert. 

Vergunningcheck

Voor sommige plannen heeft u een vergunning nodig. Om erachter te komen of hoe een vergunning nodig heeft kunt u de vergunningcheck doen. Hiermee kunt u direct zien of u een vergunning nodig heeft voor uw activiteiten.

Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure, proceduretijd en de kosten bij Omgevingsvergunning.

Het kan ook zijn dat u geen vergunning nodig heeft. Dan nog moet u rekening houden met een aantal regels. Op (ver)bouwactiviteiten zijn de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht (Burgerlijk Wetboek boek 5) van toepassing.

Meer informatie

Komt u zelf niet uit de vergunningcheck of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de Gemeentewinkel, tel. 14 0162.

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning

Heeft u bouwplannen? Doe dan de vergunningcheck. Dan ziet u snel of u een vergunning nodig heeft en hoe u deze moet aanvragen. Om een vergunning aan te vragen heeft eHerkenning nodig. Soms is alleen een melding doen voldoende. Doe daarom eerst de vergunningcheck.

Als u uw bedrijf wilt uitbreiden dan moeten wij uw plannen toetsen aan het geldende omgevingsplan. U kunt (nieuwe) omgevingsplannen online inzien

Kunt u een bepaald omgevingsplan niet vinden, dan kan een medewerker van de Gemeentewinkel u helpen. Deze kan u ook helpen bij het indienen van een verzoek voor ontheffing of wijziging.

Het kan verstandig zijn een omgevingsoverleg aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ingewikkelde aanvraag heeft of niet alles duidelijk is. Op basis van het omgevingsoverleg kunnen wij beoordelen of uw plan haalbaar is en of het zin heeft een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wij adviseren u om een afspraak te maken voor een omgevingsoverleg. Wij kunnen ons dan voorbereiden op het gesprek en u goed informeren. U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen of ons telefonisch bereiken via 140162.

Wij bereiden ons graag voor op uw afspraak, zodat wij u direct goed van dienst kunnen zijn. Dit vragen wij aan u:

  • Vul het aanvraagformulier in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Vult u het formulier in namens een bedrijf, stichting of vereniging? Dan kunt u het formulier invullen met eHerkenning
  • Als wij het formulier hebben ontvangen, dan nemen wij contact met u op om door te spreken wat er verder moet gebeuren. 
  • Wenst u toch liever eerst een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak.

Een omgevingsoverleg is niet gratis (legesverordening). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten van het omgevingsoverleg afgetrokken van de leges voor de omgevingsvergunning.

Aanvraagformulier omgevingsoverleg Aanvraagformulier omgevingsoverleg (eHerkenning)