Omgevingsoverleg

Afspraak omgevingsoverleg

Wij raden u aan om bij ons een omgevingsoverleg in te dienen. Wij kunnen dan onderzoeken of het plan onder bepaalde voorwaarden toch niet zonder vergunning kan worden uitgevoerd. Is wel een vergunning nodig, dan bekijken wij samen met u of uw plan haalbaar is en of het zin heeft een omgevingsvergunning aan te vragen. 

 1. Hiervoor vult u het aanvraagformulier omgevingsoverleg omgevingsvergunning in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 2. Vult u het formulier in namens een bedrijf, stichting of vereniging? Vul dan het aanvraagformulier voor organisaties in. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. 
 3. Als wij het formulier hebben ontvangen, dan toetsen wij uw plan aan het geldende bestemmingsplan en de Welstandsnota 2012. Vaak hebben wij nog aanvullende vragen. Wij nemen daarvoor contact met u op.
 4. Na afloop ontvangt u van ons een brief met het resultaat van het omgevingsoverleg. Daarin staat of uw plan haalbaar is en hoe u de vergunning kunt aanvragen.

Omgevingsoverleg aanvragen  Omgevingsoverleg aanvragen (eHerkenning)

Aanvraagprocedure omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning via het omgevingsloket doorloopt u een aantal stappen:

 1. Check of u vergunning- of meldingsplichtig bent met de vergunningcheck.
 2. U dient uw aanvraag met bijlagen digitaal in via het Omgevingsloket.
 3. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Wij publiceren uw aanvraag op zoek.officielebekendmakingen.nl.
 4. Daarna beoordelen wij of de aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, dan hoort u dat van ons. Wij laten u ook weten wanneer u dit moet aanleveren.
 5. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van onder meer:
  - het omgevingsplan (regels op de kaart link op 'omgevingsplan')
  - de Welstandsnota 
  - eventueel de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 • Een omgevingsoverleg is niet gratis. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten van het omgevingsoverleg afgetrokken van de leges voor de omgevingsvergunning.
 • Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Hoeveel u moet betalen kunt u terugvinden in de legesverordening Geertruidenberg 2024.