Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is één vergunning waarin de vergunningen voor bouwen, wonen, het kappen van bomen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd.

U kunt zelf een vergunningcheck doen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Maak een afspraak maken om u vooraf goed te laten informeren over de omgevingsvergunning.

Voordat u een vergunning aanvraagt is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw omgeving. Hoe u dat doet staat in de folder 'In gesprek met de omgeving'.  

Doe de vergunningcheck   Omgevingsvergunning aanvragen      

Voor een nieuwe inrit of uitrit heeft u ook een Omgevingsvergunning nodig. Een melding is niet voldoende. Vraag de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Als u toestemming krijgt, ontvangt u een brief met een tekening voor de uitvoering. Wij zorgen voor de aanleg van de in- of uitrit. U betaalt de kosten. Als blijkt dat we voor de aanleg van de in- of uitrit een lantaarnpaal of boom moeten weghalen, dan betaalt u ook deze kosten.

Vroeger had u voor verschillende activiteiten meerdere vergunningen nodig. Als u bijvoorbeeld een woning wilde slopen of bomen kappen, dan moest u daarvoor diverse vergunningen aanvragen. Nu heeft u voor al deze activiteiten alleen een omgevingsvergunning nodig.

Voor sommige bouwactiviteiten is geen omgevingsvergunning nodig, deze moet u echter wel melden. Bepaalde bouwactiviteiten kunt u uitvoeren zonder melding te maken. Doe daarom eerst de vergunningcheck.

Vergunningcheck

Bij het omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Daaruit blijkt of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u te maken met één van de volgende twee procedures:

 • reguliere procedure; voor eenvoudige aanvragen, zoals voor bouwen, kappen en slopen
 • uitgebreide procedure; voor de meer ingewikkelde projecten waarbij belangenafweging en inspraak nodig zijn. Denk aan een wijziging van het bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument.

Start werkzaamheden

U moet wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden totdat de vergunning in werking is getreden. Meestal is dit de dag nadat de vergunning is verleend.

Gaat u werkzaamheden verrichten die onomkeerbaar zijn, zoals sloop, kap of veranderingen aan (gemeentelijke) monumenten, dan treedt de vergunning pas in werking zes weken en een dag na het afgeven van het besluit.

Heeft u een plan om iets te bouwen of te ontwikkelen in onze gemeente? Dan vinden wij het belangrijk dat u
hierover in gesprek gaat met uw omgeving. Bijvoorbeeld met buren of andere mensen die te maken krijgen
met de plannen. Wettelijk wordt dit een omgevingsdialoog genoemd.
Hoe pakt u dit aan? Met wie moet u praten? Wanneer? Hoe? Wat doet u met de resultaten? En wat doet
de gemeente hiermee? Dat leest u in de folder 'In gesprek met de omgeving'. In de folder vindt u ook praktische voorbeelden van brieven en uitnodigingen, die u gemakkelijk kunt aanpassen naar uw eigen situatie.

Vooroverleg

Het kan verstandig zijn een afspraak voor een vooroverleg te maken. Bijvoorbeeld als u een ingewikkelde aanvraag heeft of niet alles duidelijk is. Wij bekijken samen met u of uw plan haalbaar is en of het zin heeft een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Wij bereiden ons graag voor op uw afspraak, zodat wij u direct goed van dienst kunnen zijn. Dit vragen wij aan u:

 1. Vul het aanvraagformulier vooroverleg omgevingsvergunning in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 2. Vult u het formulier in namens een bedrijf, stichting of vereniging? Vul dan het aanvraagformulier voor organisaties in. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. 
 3. Als wij het formulier hebben ontvangen, dan nemen wij contact met u op om door te spreken wat er verder moet gebeuren.

Vooroverleg aanvragen  Vooroverleg aanvragen (eHerkenning)

Aanvraagprocedure

Bij de online aanvraag van een omgevingsvergunning via het omgevingsloket doorloopt u een aantal stappen:

 1. Check of u vergunning- of meldingsplichtig bent met de vergunningcheck.
 2. U dient uw aanvraag met bijlagen digitaal in via het omgevingsloket.
 3. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Wij publiceren uw aanvraag op zoek.officielebekendmakingen.nl.
 4. Daarna beoordelen wij of de aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, dan hoort u dat van ons. Wij laten u ook weten wanneer u dit moet aanleveren.
 5. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van onder meer:
  - het bestemmingsplan
  - de Welstandsnota 
  - eventueel de technische eisen uit het Bouwbesluit

 • Een vooroverleg is niet gratis. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten van het vooroverleg afgetrokken van de leges voor de omgevingsvergunning.
 • Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Hoeveel u moet betalen kunt u terugvinden in de legesverordening.

Bouwtekeningen en vastgoedinformatie

Soms heeft u een oude bouwtekening of meer informatie over een gebouw of woning nodig om uw (ver)bouwplannen uit te voeren. Bouwdossiers tot 1996 kunt u zoeken en vinden op de website van het Regionaal archief Tilburg. Dossiers na 1996 kunt u bij ons opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@geertruidenberg.nl