Afval aanbieden

Restafval, papier, GFT+E, luiers, medisch afval, verpakkingsafval, afvalapp, afvalcontainer. 

Milieustraat

Bij de milieustraat kunt u verschillende soorten afval aanbieden.

Zwerfafval

Zwerfafval zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu.