Duurzaamheid

Logo duurzaam Geertuidenberg

In 2018 heeft onze gemeente het Duurzaamheidsprogramma opgesteld met als doel om in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente te worden. 

 

Energie

Voorbeelden en ideeën voor het besparen van energie.

Klimaat

Alles wat we doen voor een klimaatbestendige gemeente.

Mobiliteit

Met mobiliteit bijdragen aan een duurzame gemeente.

Energietoeslag lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten.