Duurzaamheid

Logo duurzaam Geertuidenberg

In 2018 heeft onze gemeente het Duurzaamheidsprogramma opgesteld met als doel om in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente te worden.