Duurzaamheid

Logo duurzaam Geertuidenberg

In 2018 heeft onze gemeente het Duurzaamheidsprogramma opgesteld met als doel om in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente te worden. 

 

Energie

Voorbeelden en ideeën voor het besparen van energie.

Klimaat

Alles wat we doen voor een klimaatbestendige gemeente.

Mobiliteit

Met mobiliteit bijdragen aan een duurzame gemeente.