Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Geertruidenberg wil graag dat iedereen toegang heeft tot onze informatie. Daarom doen wij er alles aan om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze eisen maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring is voor het laatst geupdate op 7 juli 2021 en geldt voor www.geertruidenberg.nl (inclusief de WebReader).

Niet-toegankelijke of niet-volledig toegankelijke onderdelen

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Monitoring. Periodiek monitoren wij onze website met behulp van Siteimprove. Gevonden knelpunten worden opgelost.
  • Onafhankelijke toegankelijkheidstest. Op 21 augustus 2020 testte Cardan Technobility onze website op toegankelijkheid.
  • Na de eerste toegankelijkheidstest hebben we de website verder aangepast. Op 19 november 2020 vond er een hertoets plaats. 
  • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie van berichten op toegankelijkheid. Ook worden periodiek tussentijdse controles uitgevoerd op de content. 
  • PDF-bestanden. Wij streven ernaar om het aantal pdf-bestanden op onze website zo beperkt mogelijk te houden. 
  • Screening dode links. Wekelijks vindt er met behulp van Siteimprove een screening plaats op dode links op onze website.
  • Technische doorontwikkeling. Bij de technische doorontwikkeling van onze website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteracties

  • Software. Onze redacteuren gaan speciale software gebruiken om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training redacteuren. Onze redacteuren volgden een training over toegankelijkheid.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u een toegankelijkheidsprobleem met onze website ervaren of heeft u geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten via communicatie@geertruidenberg.nl.

Vermelding Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Deze website staat vermeld in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Meer informatie

Op www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.