Onderneming starten

Informatie over financiële regelingen, een bedrijf starten vanuit een uitkering en de bedrijvencontactpersoon.

Wilt u uw eigen onderneming beginnen? In Nederland bestaat verschillende financiële regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor starters in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Subsidiewijzer

Zoekt u een subsidie of regeling voor financiering? In de subsidiewijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u alle subsidies en financieringsregelingen. De RVO stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Microkrediet

Ondernemers die over de juiste ondernemingsvaardigheden beschikken en een haalbaar ondernemersplan hebben komen in aanmerking voor een microkrediet.

ls u een bijstandsuitkering heeft, werkeloos bent of dreigt te worden kunt u een beroep doen op startersondersteuning.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Startende en gevestigde ondernemers kunnen hulp krijgen bij het opzetten of voortzetten van hun bedrijf. Die hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het laten doorlopen van uw bijstandsuitkering als u (met ondersteuning van een professionele coach) onderzoekt of een eigen bedrijf of zelfstandig beroep voor u geschikt is. Tijdens die periode hoeft u geen werk te zoeken en kunt u een kleine lening krijgen om bijvoorbeeld marktonderzoek te doen.

Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)

SOLO is dé landelijke voorziening voor Sociale Ondernemersregelingen. In dit digitale loket krijgt u met de doelgroepscan hulp bij het vaststellen of u voor een regeling in aanmerking komt en kunt u een inlichtingenformulier invullen.

Bent of wordt u zzp'er, dan vragen geldzaken extra aandacht. Maak een geldplan

 

Wij hebben een bedrijvencontactpersoon die u kan helpen bij de start, uitbreiding of bedrijfsvoering van uw organisatie. Afhankelijk van de aard van de vraag zal deze uw vraag zelf beantwoorden of deze doorzetten naar de betreffende vakafdeling.

Als u algemene of oriënterende vragen heeft over ondernemen binnen de gemeente, neem dan contact op met Nicole de Kort via n.dekort@geertruidenberg.nl of 14 0162.