Proclaimer

De gemeente Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke manier u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens vindt u op onze contactpagina.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor alle bezoekers. U leest hier meer over in onze toegankelijkheidsverklaring.

Digitaal aanvragen

Via deze site kunt u producten en diensten van de gemeente Geertruidenberg digitaal afnemen of een reactie insturen. Voor het digitaal insturen van een formulier kan uw DigiD inlogcode nodig zijn. De persoonsgegevens die u in uw formulier vermeldt, gebruikt de gemeente Geertruidenberg voor de afhandeling van uw (aan)vraag. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw gegevens worden opgenomen en/of verwerkt in een of meer gegevensbestanden. De gemeente houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De voor digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

Cookies

De gemeente houdt geanonimiseerd algemene gegevens van bezoekers bij om webstatistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Deze anonieme statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Hierbij wordt op de website gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden. 

U kunt cookies weigeren door uw browser-instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of dat sommige functionaliteiten binnen de website niet meer werken. Via de help-functie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

Auteursrechten

Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor gemeentelijke beeldmerken, -logo's en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Via info@geertruidenberg.nl of 14 0162 kunt u informatie opvragen over het gebruik van materiaal.