Wonen en (ver)bouwen

Verhuizen

Geef uw verhuizing binnen of naar de gemeente door.

Emigratie

Gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland? Geef dit dan door.

(Ver)bouwen

Wetten en regels waarmee u te maken krijgt als u gaat (ver)bouwen.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is.

Omgevingsvergunning

Zaken die komen kijken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Verstopping riolering

Als  het afvalwater niet goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping.

Huisnummer aanvragen

Aanvragen van een huisnummer voor uw woning, bedrijfspand, standplaats of ligplaats.

Huren

Huren in onze gemeente.

Subsidie vergroenen dak

Groene daken dragen bij aan een leefbare en duurzame omgeving waarin u woont, leeft en werkt. 

Reststrook

Een strook gemeentegrond huren of kopen.

Erfgoed

Informatie voor eigenaren van rijksmonumenten en beeldbepalende panden, over subsidies erfgoed en erfgoedbeleid.

Wijkgericht SAMENwerken

Denk mee over uw leefomgeving en werk samen met ons aan de leefbaarheid in de wijk.

Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven, maar woont die persoon er niet (meer)? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen.

Huisvestingsverordening

25% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen kunnen worden toegewezen aan inwoners met binding met de gemeente