Slopen en asbest verwijderen

Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest. 

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

 • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
 • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking
 • losliggend object (bv. bloembak)

De 3 bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op Ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op Ascert.nl.

Op onderstaande afbeelding ziet u de meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in en rond huis. 

 

 

Afbeelding meest voorkomende asbestverdachte toepassingen

Toegankelijke PDF Infographic

Indien u een asbestverdachte toepassing heeft die u zelf mag verwijderen (zie de afbeelding hierboven voor een toets), dan dienen de volgende stappen gevolgd te worden:

Voorafgaand aan de asbestverwijdering

 • Dien ten minste 5 werkdagen voor de geplande uitvoering van de asbestverwijdering een sloopmelding in via het Omgevingsloket.
 • Geef in de sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd
 • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding
 • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt
 • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van uw sloopmelding een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen
 • Mocht tijdens het indienen van de sloopmelding nog niet duidelijk zijn wanneer de asbestverwijdering gaat plaatsvinden, stel dan ten minste 2 werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering de gemeente in kennis. Dit kan via info@geertruidenberg.nl of 14 0162. 

Tijdens de asbestverwijdering

 • Het verwijderde asbest direct scheiden van niet asbestverdacht materiaal en direct verpakken in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige sterkte en dikte zodat deze niet scheurt (bij voorkeur een dikte van 0,2mm, vuilniszakken zijn niet afdoende)
 • De verpakking direct sluiten en als u het asbest niet direct afvoert moet dit worden opgeslagen in een afgesloten ruimte
 • Het asbestverdachte materiaal mag niet kleiner gemaakt worden door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken)

Om eventuele blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden wordt er geadviseerd om bij de werkzaamheden de volgende punten in acht te houden:

 • Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat het asbest direct in te pakken is (vermelden waar verkrijgbaar)
 • Het is verstandig om de vloer aan de binnenzijde en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
 • Zorg ervoor dat het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed wordt bevochtigd, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kan samen met de golfplaten ingepakt en afgevoerd worden. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoonmaken, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden
 • Eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek afnemen, waarna de doek als asbestverdacht afval afgevoerd dient te worden;
 • De wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje dienen als asbestverdacht afval afgevoerd te worden
 • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt, dienen makkelijk hanteerbaar te zijn (draagbaar). Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden

Na de asbestverwijdering

 • De verpakkingen voorzien van asbestaanduidingen (stickers of lint) 
 • Het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.

Woont u in een beeldbepalend pand, gemeentelijk monument, rijksmonument of beschermd stadsgezicht? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om de noodzaak van deze vergunning te bespreken met het Team Omgevingswet, bereikbaar via info@geertruidenberg.nl of 140162.

Omgevingsvergunning  

Of u nu een ondernemer of particulier bent: vanaf 1 april 2023 kunt u met al uw vragen over asbest of meldingen terecht bij de Asbesttelefoon van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Van informatie over uw sloopmelding tot instructies voor het verwijderen van asbest.

Bel of app naar de Asbesttelefoon: 06-52857323.

De Asbesttelefoon is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 12:00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw vragen stellen via Whatsapp. U ontvangt dan op werkdagen binnen 24 uur van een reactie.

Kijk voor informatie over asbest ook op omwb.nl/asbest

 

Bovenstaande informatie geeft een zo volledig mogelijk beeld van de meest voorkomende asbesttoepassingen en hoe u kan en mag handelen; de informatie is niet uitputtend. Bezit u bijvoorbeeld een asbestverdachte toepassing die u wilt (laten) verwijderen maar die op deze pagina niet wordt genoemd, of is u iets anders niet duidelijk, neem dan contact op via 14 0162. 

De wettelijke regels over het verwijderen van asbest vindt u op Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en op Wetten.overheid.nl/zoeken.