Slopen en asbest verwijderen

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kan ziektes zoals asbestkanker veroorzaken. Vroeger werd asbest veel gebruikt in gebouwen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om het nog toe te passen of te bewerken. In verband met de veiligheid zijn er regels opgesteld voor slopen en asbest verwijderen.

U heeft een omgevingsvergunning slopen nodig als u gaat slopen in of aan een:

 • bouwwerk dat bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf;
 • oppervlakte van minimaal 35 m2 of een inhoud van 10 m3;
 • rijksmonument;
 • beschermd stadsgezicht;
 • een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen nodig is.

Aanvragen omgevingsvergunning

  Asbesthoudende toepassingen mogen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit geldt voor maximaal 35 m2 voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar, per kadastraal perceel. Asbest dat mag worden verwijderd betreft:

  • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien);
  • vloertegels en niet-gelijmde vloerbedekking;
  • losliggende objecten, bijvoorbeeld bloembakken.

  Wilt u weten waar in en rondom het huis veel asbest voorkomt? Bekijk dan deze infographic.

  Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Daarvoor moet eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Gebruik hiervoor het overzicht van asbestverwijderingsbedrijven en van asbestinventarisatiebedrijven.

  Heeft u asbestverdachte toepassing die u zelf mag verwijderen? Dan doorloopt u de volgende stappen:

  • Doe een sloopmelding bij de gemeente, ten minste 5 werkdagen voor de geplande asbestverwijdering.
  • Geef in de sloopmelding aan op welke datum het asbest wordt verwijderd.
  • Is het bij de indiening van de sloopmelding nog niet duidelijk wanneer het asbest verwijderd gaat worden, meld dit dan ten minste twee werkdagen voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering bij de gemeente.
  • Vermeld de naam, adres en woonplaats van de eigenaar in de sloopmelding.
  • Voeg foto’s toe van de toepassing en locatie waar het asbest zich bevindt.

  Doorgeven sloopmelding

  Let op: u mag pas starten met het verwijderen van asbest als u:

  • een brief heeft ontvangen met daarin toestemming om zelf asbest te verwijderen;
  • na 5 werkdagen geen brief heeft ontvangen.

  Een sloopmelding is gratis. Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig? Dan brengen wij leges in rekening. De leges zijn terug te vinden in de legesverordening.

  Houd rekening met de volgende punten:

  • Scheid het verwijderde asbest direct van niet asbestverdacht materiaal.
  • Maak het asbestverdachte nooit kleiner door het te bewerken zoals breken, zagen, boren, slijpen of schuren. Er komen dan kleine deeltjes vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Verpak het asbest direct in speciale foliezakken (doorzichtig en niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal). Het verpakkingsmateriaal kunt u, op vertoon van de acceptatiebrief, kosteloos ophalen bij de milieustraat aan de Forellenweg 24 in Raamsdonksveer.
  • Sluit de verpakking direct af. Als u het asbest niet direct afvoert, sla het dan veilig op in een afgesloten ruimte.
  • Voer het asbesthoudend materiaal af naar de milieustraat aan de Forellenweg 24 in Raamsdonksveer. Dit moet uiterlijk gebeuren binnen 2 weken na verwijdering.
  • Let op: asbesthoudend materiaal kan alleen worden aangeboden met de acceptatiebrief.

  Lees voor u aan de slag gaat ook de richtlijnen.

  Voorkom dat u of uw omgeving wordt blootgesteld aan de risico’s van asbest. Werk daarom veilig:

  • Leg het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaar zodat asbest direct is in te pakken.
  • Dek vloeren af met folie op plekken waar asbest wordt verwijderd (binnen en buiten).
  • Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes en een FFP3 mondkapje.
  • Maak het asbesthoudend materiaal eerst nat, met name op de plaatsen waar de schroeven zich bevinden.
  • Maak het gebruikte gereedschap schoon met een vochtige doek. De doek kan als asbestverdacht afval mee worden afgevoerd.
  • Voer ook de persoonlijke beschermingsmiddelen als asbestverdacht afval af.
  • Zorg dat verpakkingen waarin het asbesthoudend materiaal verpakt wordt, makkelijk hanteerbaar (draagbaar) zijn.
  • Let op: asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden.