Reststrook

Een reststrook is een stukje openbaar groen op gemeentegrond. Wanneer een reststrook aan uw perceel grenst, kunt u dat soms van de gemeente kopen of huren. 

Online aanvragen

U wilt een reststrook huren, kopen of maakt al gebruik van een reststrook. Dit zijn de mogelijkheden:

  • U kunt de reststrook kopen of huren als u eigenaar bent van de aangrenzende woning.
  • Als u de woning huurt, dan kunt u de reststrook alleen huren. 
  • Om een reststrook te kopen of te huren moet u een verzoek indienen. Dit kan online.

In het uitgiftebeleid reststroken vindt u de toetsingscriteria.