Wijkgericht SAMENwerken

Een mooie en fijne leefomgeving maken we samen. We zien het bouwen aan de leefbaarheid als een wisselwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Initiatieven juichen we dan ook toe! Heeft u een goed idee om uw wijk mooier, veiliger of gezelliger te maken? Bijvoorbeeld door een pleintje op te knappen, kleurrijke boomspiegels te maken of door het uitbreiden van de speelmogelijkheden? Vraag dan een wijkbudget aan! U kunt dit formulier digitaal invullen, maar ook downloaden en per e-mail of per post naar ons toe sturen. Meer informatie over het wijkbudget vindt u onder de kop ‘Spelregels’.

Wijkbudget aanvragen 

Formulier wijkbudget aanvragen downloaden

Initiatieven stimuleren, kansen bieden en vooral samenwerken; zo maken we van onze gemeente een echt thuis. Wij, Birgitte, Melanie en Diana, helpen daar graag bij. We zorgen voor contact tussen inwoners en de gemeente om samen een fijne leefomgeving te creëren.

De buurt in!

Contact met inwoners vinden we belangrijk. Daarom komen we naar u toe! Elke week staan we, samen met collega’s, in een andere buurt en gaan we met u in gesprek over uw leefomgeving. Hoe vindt u het wonen in de wijk? Wat vindt u fijn, wat kan beter en wat kunt u doen?

Samenwerken

U weet zelf als geen ander hoe we de buurt tot een fijnere plek kunnen maken. En ook uw buren hebben daar vaak ideeën over. Daarom slaan we de handen graag ineen. We ondersteunen inwoners en kijken samen naar de mogelijkheden om uw buurt schoner, veiliger of mooier te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van vogelkastjes voor het vergroten van de biodiversiteit, het planten van bomen of het aanpassen van een speeltuin. Dit noemen we een buurtinitiatief. Zo'n buurtinitiatief kunt u indienen bij de gemeente. Samen kijken we of en hoe dit idee uitgevoerd kan worden en wie wat gaat doen. U kunt uw idee ook met ons delen via het emailadres wijkgerichtsamenwerken@geertruidenberg.nl of wanneer we bij u in de buurt zijn met Samen sterk in uw buurt.

Contact opnemenfoto van het team wijkgericht SAMENwerken

Birgitte Meerdink, Melanie Verhelst en Diana Kroot vormen samen het team Wijkgericht SAMENwerken. Het aanspreekpunt voor inwoners van gemeente Geertruidenberg. U kunt contact opnemen met het team via wijkgerichtsamenwerken@geertruidenberg.nl of neem rechtstreeks contact op met één van de medewerkers. 

Birgitte Meerdink
b.meerdink@geertruidenberg.nl
0162 57 97 54

Melanie Verhelst
m.verhelst-vanhaagen@geertruidenberg.nl
0162 57 97 44

Diana Kroot
d.kroot@geertruidenberg.nl
0162 57 96 61

 

 

Voorbereidingsfase

U weet zelf als geen ander hoe we de buurt tot een fijnere plek kunnen maken. U heeft misschien wel een idee over hoe het groener, mooier of veiliger kan. Om handvatten te bieden, hebben we een stappenplan voor u opgesteld. Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag.

Voorbereidingsfase: van idee naar buurtinitiatief

 • Neem contact op met het team wijkgericht SAMENwerken. 
  Graag maken we kennis en bespreken we het buurtinitiatief.
 • Stel een betrokken comité samen. 
  Het comité zal namens de buurtbewoners de contactpersoon zijn in de voorbereiding, realisatie en onderhoud van het initiatief. Het comité heeft duidelijk in beeld wat de wensen en bezwaren van de bewoners uit de wijk zijn.
 • Informeer buurtbewoners over het initiatief.
  Informeer buurtbewoners over het initiatief. Geef aan dat u op korte termijn langskomt om te vragen hoe zij tegenover het initiatief staan.
  Tip: maak het beeldend (d.m.v. een tekening of sfeerimpressie zodat buurtbewoners snappen waarover u het heeft.
 • Ga in gesprek met alle buurtbewoners.
  Bespreek het initiatief en vul het aan naar de wensen en behoeften van alle buurtbewoners. Vraag hen op de handtekeningenlijst te noteren of ze het initiatief steunen.
  Zorg dat de lijst volledig is.
  Tip: enthousiaste buurtbewoners willen misschien wel helpen bij de voorbereidingen of realisatie. Hierdoor wordt het initiatief breed gedragen in de buurt.
 • Bekijk of er organisaties in de wijk betrokken willen worden bij uw initiatief.
  Mogelijk zijn er verenigingen of organisaties die betrokken kunnen worden bij uw initiatief.
  Bekijk de mogelijkheden voor samenwerking en/of hoe u samen een voordeel heeft bij de realisatie van het initiatief.
 • Onderzoek mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
  Onderzoek hoe en waar u financiële ondersteuning voor uw initiatief kunt krijgen.
  Tip: zie document financiële ondersteuning buurtinitiatief.
 • Bespreek de mogelijkheden voor onderhoud door initiatiefnemers en buurtbewoners.

Realisatie

Nadat de plannen gemaakt zijn en de nodige financiën geworven zijn, kunt u aan de slag met de realisatie van uw initiatief:

 • Stel het voorstel definitief vast met leveranciers en andere betrokken partijen.
  Maak defintieve afspraken met leveranciers, betrokken partijen en het team wijkgericht SAMENwerken.
 • Houd buurtbewoners op de hoogte.
  Vertel buurtbewoners over de stand van zaken en wanneer het initiatief gerealiseerd wordt.
 • Stel definitief vast hoe het onderhoud geborgd zal worden.
  in overleg met het team wijkonderhoud en het wijkgericht SAMENwerken worden er afspraken gemaakt over het onderhoud van het initiatief.

Borging project

Na de het realiseren van uw initiatief is een borging van het project belangrijk. Dit doet u als volgt:

 • Controleer of het initiatief volgens afspraak is uitgevoerd.
 • Evalueer het proces van initiatief tot realisatie.
  Kom met alle betrokken partijen bij elkaar en bespreek samen hoe het proces gegaan is. Wat ging goed? Waarvan kunnen we leren en wat hebben we ervan geleerd? Enz.
 • Stem de borging van het project met elkaar af.
  Bespreek en onderteken het document met de gemaakte afspraken over de borging van het onderhoud van het initiatief. Spreek ook af welke stappen gezet worden als niet wordt voldaan aan het besproken onderhoud.
 • Organiseer bijeenkomsten om het warme samen-gevoel vast te houden in de wijk.
  Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten zoals een paasactiviteit, nieuwjaarsborrel of nationale dagen als NL Doet of Burendag.

Het kan zijn dat u geld nodig heeft om uw burgerinitiatief te realiseren. Hier kan het wijkbudget bij helpen. Voordat een burgerinitiatief in aanmerking komt voor het wijkbudget, moet u aan een aantal spelregels voldoen. Deze vindt u onder het kopje 'Spelregels' op deze pagina.

Wijkbudget aanvragen 

Formulier wijkbudget aanvragen downloaden

Alle informatie over het doen van een aanvraag voor het wijkbudget, vindt u in het document 'Spelregels wijkbudget'.