Huisnummer aanvragen

Wanneer het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering kunt u een huisnummer aanvragen. Dit geldt ook voor objecten als bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen.

U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

Via e-mail

  • In uw mail geeft u aan voor welk pand u een (extra) huisnummer wilt aanvragen.
  • Als bijlage voegt u een schets toe van de bestaande en de eventuele gewijzigde situatie.
  • U vermeldt de gebruiksoppervlakte (m2) en het bouwjaar van het pand.
  • Mail uw aanvraag naar info@geertruidenberg.nl.
  • Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden.
  • Binnen acht weken ontvangt u reactie op uw aanvraag.