Geertruidenberg van het aardgas af

Duurzaamheid

Nederland neemt in de periode tot 2050 stapsgewijs afscheid van aardgas als warmtebron. Dit vanwege de hoge CO2-uitstoot. ‘Wat nu?’ vragen veel mensen zich af. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen gaan we werken aan duurzame alternatieven die voor iedereen haalbaar zijn.

Klimaatverandering is niet ver weg. Sterker nog, we merken het nu al. Bijvoorbeeld aan langdurige droogtes in de zomer met soms extreme regen- en hagelbuien. Het staat vast dat we, ook voor de volksgezondheid, allemaal ons steentje moeten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Een belangrijke stap kunnen we zetten door aardgas als warmtebron te vervangen door duurzame alternatieven. Dit is een opdracht vanuit het Rijk waarvoor we tot uiterlijk 2050 de tijd hebben.

Gemeente Geertruidenberg blijft in beweging om duurzaamheid te stimuleren. Om u hierbij te helpen hebben wij een aparte website voor duurzaamheid aangemaakt. Ga naar duurzaamgeertruidenberg.nl voor alle informatie over duurzaamheid. 

Inmiddels hebben we al verschillende stappen gezet. Denk hierbij aan:
1. Een webinar met informatie over duurzame warmte 
2. Een enquête over duurzame warmte
3. Het formeren van een klankbordgroep

Webinar Praat mee over duurzame warmte

Op 2 maart vond de webinar Transitievisie warmte plaats. Tijdens dit webinar ontvingen deelnemers belangrijke informatie over de de stapsgewijze overschakeling van aardgas naar duurzame warmtebronnen. 

Tijdens het webinar werden veel vragen gesteld en antwoorden gegeven. Alle informatie vindt u in de lijst met vragen en antwoorden.

Online informatiebijeenkomst Van het aardgas af

Op 9 juni was er een online informatiebijeenkomst: Van het aardgas af, voor alle inwoners van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we inwoners over de uitgangspunten, de planning voor de komende jaren en over hoe wij inwoners de helpende hand kunnen bieden. Daarnaast gingen we met elkaar in gesprek. 

Heeft u de informatiebijeenkomst gemist? U kunt de opname hier terugkijken.

Bekijk de opname

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een transitievisie Warmte. Deze visie geeft een doorkijk naar wat er in onze gemeente gaat gebeuren de komende dertig jaar. Bewoners weten daardoor wat de meest waarschijnlijke oplossingen gaan zijn in hun buurt, en kunnen beslissingen over hun woning hierop afstemmen

Het opstellen van de visie is de start van een proces om Geertruidenberg stap voor stap aardgasvrij te maken. We selecteren in deze transitievisie een aantal ‘verkenningsbuurten’, die kansrijk zijn om als eerste van het aardgas af te gaan (voor 2030). Voor deze buurten worden de komende jaren ‘buurtuitvoeringsplannen’ gemaakt. Hierin worden de plannen concreter, en wordt per buurt of zelfs per huishouden gekeken wat er mogelijk is. Deze uitvoeringsplannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen – hiervoor volgt per buurt een participatietraject. Het besluit om daadwerkelijk over te stappen wordt pas genomen als bekend is wat de consequenties zijn voor de woonlasten van bewoners en ondernemers, er een gedegen haalbaarheidsstudie is afgerond en er voldoende draagvlak is. Als het aardgas in een buurt wordt afgesloten, krijgen bewoners dat ruim van te horen. De transitievisie zal eens in de vijf jaar bijgesteld worden en in de loop van de tijd steeds nauwkeuriger beschrijven welke warmteoplossing het beste past in elke buurt.

De eerste stap is altijd: goed isoleren. In een goed geïsoleerd gebouw hoeft minder te worden gestookt en dit betekent dus ook direct minder CO2-uitstoot. Daarna kan gestart worden met het verwarmen met duurzame energie. De warmte door aardgas kan worden vervangen door duurzaam gas (bijvoorbeeld biogas of waterstof) maar ook met een gezamenlijk warmtenet voor een buurt. Verder zijn er per woning mogelijkheden met bijvoorbeeld elektrische alternatieven, zoals een warmtepomp of infraroodpanelen.