Zelf aan de slag

Er zijn allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame gemeente. Dit hoeven niet altijd grote investeringen te zijn. Ook kleine maatregelen helpen. En u bespaart daarmee al snel op uw energierekening. 

Duurzaamheid logo

Met de gratis huisscan brengt u in beeld hoe u kunt besparen op uw energierekening. U beantwoordt eerst een paar vragen waarna u gratis persoonlijk advies krijgt. Meer informatie krijgt u bij het Regionaal Energieloket.

De medewerkers van het Regionaal Energieloket kunnen u adviseren over het verduurzamen van uw woning. Daarnaast vindt u op de website verschillende ideeën en inspiratie.

Op de dag van de duurzaamheid, vrijdag 8 oktober 2021, lanceert gemeente Geertruidenberg een zakelijk energieloket in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Bedrijven kunnen hier terecht voor informatie over verduurzamen. Denk aan: energiebesparingstips, subsidies, wetgeving en advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit. Met het zakelijk energieloket wil de gemeente ondernemers ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen rondom energiebesparing.

 

Energieadvies voor verschillende sectoren

Op de website https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/geertruidenberg worden energie-besparende maatregelen toegelicht voor verschillende sectoren. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld collectief zonnepanelen inkopen via de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). En wist u dat eigenaars van winkelpanden elektriciteitskosten soms wel met 80% terug kunnen brengen door over te stappen op ledverlichting?

 

Energie besparen steeds groter onderdeel van bedrijfsvoering

Gemeente Geertruidenberg ziet dat ook bij lokale bedrijven verduurzaming een steeds grotere rol speelt. Bedrijven moeten bijvoorbeeld aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen rondom duurzaamheid. Duurzame bedrijfsvoering draagt mede daarom ook bij aan een toekomstbestendige organisatie. Daarnaast levert het besparen van energie vaak ook financieel voordeel op. Het zakelijk energieloket helpt organisaties bij het maken van de juiste afwegingen bij het verduurzamen van hun bedrijfspand.

 

Bezoek zakelijk.regionaalenergieloket.nl/Geertruidenberg

Op https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/geertruidenberg vindt u alles over het verduurzamen van uw bedrijf.

 

Naast informatie over energiebesparende maatregelen vindt u meer over subsidies, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Ook vindt u een overzicht van landelijke en lokale partijen waar u terecht kunt voor maatwerkadvies en ondersteuning bij de uitvoering.

 

We gaan nieuwsbrieven versturen over duurzaamheid. Wilt u die ontvangen? Dan kunt u zich via het online formulier aanmelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Geveltuin aanvragen

In delen van de gemeente waar woningen of winkels geen voortuin hebben kun je een geveltuin aanvragen. Wil je zelf een geveltuin? Vraag hem dan aan door te mailen naar duurzaamheid@geertruidenberg.nl. Vermeld duidelijk je adres, huisnummer en postcode. De gemeente bekijkt dan of jouw locatie aan de voorwaarden voldoet.

Waarom een geveltuin?

Door stenen en tegels te vervangen voor groen, kan de bodem beter de regen opnemen en ontlasten we het riool. Ook vermindert het hittestress tijdens warme periodes, omdat planten en bomen hitte onttrekken aan de omgeving. Bovendien trekken bloemen en planten veel verschillende insecten en vogels aan die op hun beurt de biodiversiteit vergroten. En niet onbelangrijk; de tuintjes vrolijken de hele straat op! Op deze manier werken we samen aan een duurzame en fijne straat.

Spelregels

  • Het aanleggen van een geveltuintje is vergunningsvrij;
  • De grond blijft eigendom van de gemeente. De gemeente legt de geveltuin aan, de inwoner zorgt zelf voor beplanting;
  • De geveltuin mag maximaal 60 cm (twee stoeptegels) diep zijn en 40 centimeter de grond in gaan, in verband met ondergrondse kabels en leidingen;
  • De beplanting mag maximaal 60 cm breed zijn en niet overhangen over de stoep;
  • Overgebleven trottoir moet minimaal 1,50 meter breed zijn, zodat rolstoelen, kinderwagens en rollators vrije doorgang hebben;
  • De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin;
  • Bij slecht beheer dient de initiatiefnemer, na een waarschuwing, de geveltuin in originele staat terug te brengen;
  • Het is niet toegestaan om bouwwerken, zoals hekjes, in de geveltuin te plaatsen of de geveltuin af te schermen.

Meedoen?

Stuur van 8 oktober t/m 10 november 2021 een mail duurzaamheid@geertruidenberg.nl. Zorg ervoor dat duidelijk je adres, huisnummer én postcode vermeld. Stuur eventueel ook een foto van de gevel mee.

Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt er gekeken óf en wanneer een geveltuin gerealiseerd kan worden.

Op zaterdag 6 november van 10:00 uur tot 16:00 uur bij de Praxis in Raamsdonksveer organiseert de gemeente Geertruidenberg de Klimaatdag. Naast onder andere het uitreiken van de kinderbomen, het inleveren van een kleurplaat voor een bijenhotel en het verkrijgen van tips over subsidie groene daken en isolatie, kunnen inwoners op deze dag hun tegels inleveren voor planten.

Een stenen, onderhoudsvrije tuin is op dit moment de trend, maar geen goede ontwikkeling. Door het kiezen van een groene tuin draagt u bij aan de biodiversiteit in Geertruidenberg, de leefomgeving en het veranderende klimaat. Met een groene tuin, een groene gevel of een vijver in de tuin kan je de natuur helpen. Als we daarbij het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen matigen houden we de gemeente groen en gifvrij.

Meer informatie over deze dag volgt later op de sociale media kanalen van de gemeente Geertruidenberg.