Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma (NIP)

Vanuit de subsidieregeling Nationaal Isolatieprogramma kunt u subsidie aanvragen voor het isoleren van uw woning. U kunt subsidie krijgen voor het plaatsen van spouwmuurisolatie, gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringisolatie of isolerend glas.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt €1000,00. Alleen als u in 2022 energietoeslag heeft ontvangen, komt u in aanmerking voor maximaal €3000,00 subsidie.

Als u het niet eens bent met het besluit van het college: Dan kunt u bezwaar en vervolgens ook beroep indienen

Subsidie aanvragen  Formulier bewijslast indienen

U kunt de subsidie aanvragen via een digitaal formulier. 

Subsidie aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in. 
 • Ontbreken er gegevens: dan krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te leveren.
 • Als u de maatregelen laat uitvoeren stuur dan recente offerte(s) mee waarin een volledige beschrijving en de kosten van de te treffen isolerende maatregelen staan. 
 • Als u de maatregelen zelf gaat uitvoeren, stuur dan een overzicht van de benodigde materialen en de kosten die u hiervoor denkt te gaan maken mee. 
 • Het college neemt binnen 4 weken een beslissing over uw aanvraag. 
 • U ontvangt een bericht over het besluit.
 • Na goedkeuring ontvangt u het subsidiebedrag binnen 4 weken op het opgegeven rekeningnummer.

Let op: het gaat hier om een voorschot. Na het aanbrengen van de maatregelen dient u een tweede formulier in te vullen en bewijslast mee te sturen om aan te tonen dat de isolerende maatregelen getroffen zijn.

Formulier bewijslast indienen

 • Nadat de maatregelen getroffen zijn vult u dit tweede aanvraagformulier in. Hiermee laat u zien dat u de isolatiemaatregelen getroffen heeft. 
 • Ontbreken er gegevens: dan krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te leveren.
 • Als u de maatregelen laat uitvoeren stuur dan een recente factuur mee waarin een volledige beschrijving en de kosten van de getroffen isolerende maatregelen staan. Stuur ook een betaalbewijs zoals een bankafschrift mee. 
 • Als u de maatregelen zelf heeft uitgevoerd, stuur dan een bonnetje op van de materialen die u gebruikt heeft en de kosten die u gemaakt heeft. Stuur ook foto’s mee van de situatie voor en na het aanbrengen van de isolatiemaatregelen. 

 • U bent (mede)eigenaar van de woning waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • Uw woning heeft energielabel D, E, F of G.
 • De WOZ-waarde van uw woning ligt onder €337.000 (peildatum 01-01-2022).
 • U kunt uitsluitend subsidie krijgen voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie, gevelisolatie, vloer- of bodemisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringisolatie of isolerend glas.
 • De isolatiemaatregelen zijn aangebracht na 01-01-2023.

We wijzen uw aanvraag af of trekken het toewijzingsbesluit in als:

 • Het budget van de gemeente te laag is.
 • U niet aan de voorwaarden en bepalingen van de subsidieregeling kunt voldoen.
 • Het college de subsidie toekende op basis van onjuiste gegevens.