Duurzame sportaccommodatie

U kunt als sportvereniging geld en energie besparen door uw sportaccommodatie te verduurzamen. Dat is goed voor het milieu en de financiën van uw club. Met de stimuleringsregeling van de gemeente Geertruidenberg kunt u tegen een lage rente en goede voorwaarden geld lenen. 

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen:

  • Vervangen sportveldverlichting, binnenverlichting of buitenverlichting voor LED-verlichting. Hieronder valt niet: reclameverlichting
  • Energiebesparende maatregelen aan gebouwen (isolatie van gevel, wanden, vloer en/of dak, dubbel glas incl. aanpassing kozijn)
  • Aanbrengen zonnepanelen of zonnecollectoren
  • Aanbrengen warmteterugwinning en/of warmtepomp(en)

Aanvraagformulier duurzaamheidslening sport

Gemeente Geertruidenberg blijft in beweging om duurzaamheid te stimuleren. Om u hierbij te helpen hebben wij een aparte website voor duurzaamheid aangemaakt. Ga naar duurzaamgeertruidenberg.nl voor alle informatie over duurzaamheid. 

U komt in aanmerking voor de stimuleringsregeling sportaccommodatie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De accommodatie is minimaal één jaar oud en gevestigd in de gemeente Geertruidenberg.
  • De accommodatie, is in eigendom van een sportvereniging zonder winstoogmerk en wordt gebruikt en is bestemd voor sportdoeleinden. Òf de accommodatie is een gemeentelijk sportcomplex in de gemeente Geertruidenberg en is in gebruik bij een sportvereniging zonder winstoogmerk.
  • De werkelijke kosten zijn minimaal € 10.000 en maximaal € 35.000 (inclusief BTW).
  • De maatregelen zijn nog niet uitgevoerd.
  • Het is aannemelijk dat het gebouw c.q. de accommodatie nog minimaal 10 jaar wordt gebruikt.

Bij aanvragen waarbij de gewenste bijdrage en werkelijke kosten hoger zijn dan € 35.000, moet de gemeenteraad goedkeuring geven. In dat geval nemen wij contact met u op voor maatwerk. Houdt er rekening mee dat de genoemde termijnen in dit geval langer zijn.

Nadat u uw volledige aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Aansluitend neemt het college van Burgemeester en wethouders binnen 8 weken een besluit of uw vereniging wel of niet in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling sportaccommodatie. Vervolgens moet u binnen 3 maanden na de toekenning van de lening een aanvraag indienen bij SVn. U ontvangt binnen 7 maanden een definitief besluit van SVn.