Klimaat

Door de klimaatverandering merken we dat de zomers warmer worden. Vaak blijft het langere tijd droog en de temperaturen zijn vaker tropisch, waarna er plotseling zware regenval volgt met extreme regen- en soms ook hagelbuien. Op die momenten kan het riool de afvoer van al dat water nauwelijks meer bijhouden. Daarom zetten we ons op dit terrein in om onze gemeente toekomstbestendig te maken. 

Gemeente Geertruidenberg blijft in beweging om duurzaamheid te stimuleren. Om u hierbij te helpen hebben wij een aparte website voor duurzaamheid aangemaakt. Ga naar duurzaamgeertruidenberg.nl voor alle informatie over duurzaamheid. 

Duurzaamheid logo

We zijn gewend dat regenwater via de dakgoot en de afvoerpijp wordt afgevoerd naar het riool. Zeker bij zware buien neemt hierdoor de druk op het rioolstelsel toe. Daarom wordt steeds meer ingezet op nieuwe manieren om het water af te voeren, zoals het afkoppelen van regenpijpen. Dit zorgt ervoor dat er minder schoon water naar de rioolwaterzuivering gaat. Het riool wordt dus minder belast. U kunt subsidie aanvragen als u in een straat woont waar het openbare gebied is afgekoppeld van het vuile rioolsysteem.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie

Door de klimaatverandering wordt het warmer. Dat heeft alles te maken met minder groen en meer steen en asfalt. In bewoond gebied wordt het warmer en blijft de warmte ook langer hangen. Hierdoor blijft het vaker ook ’s nachts tot wel boven de 20 graden celcius. En die warmte is slecht voor onze gezondheid. Het is dus belangrijk dat we onze dorpen en steden koeler maken. 

Groene tuinen

Een boom in de tuin geeft veel verkoeling. Maar ook in tuinen die te klein zijn voor een boom, is vaak wel ruimte voor vergroening. Wie de stenen uit de tuin haalt en die vervangt door groen merkt dat echt. Een ander voordeel van een groene tuin is de extra waterberging. Regenwater zakt in de grond en komt zo niet in het riool terecht. En het leuke is. Ook insecten en vogels houden van groene en bloeiende tuinen. 

Groene daken

Wilt u nog een stap verder gaan? Ga dan voor een groen dak. Groene daken zorgen niet alleen voor minder wateroverlast, maar ook voor minder droge lucht en minder fijnstof. Er zijn diverse mogelijkheden met verschillende soorten planten. Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie

Als gemeente voeren we verschillende projecten uit om onze gemeente klimaatbestendig te maken. Vaak combineren we het aanpakken van wateroverlast met het verbeteren van de leefomgeving. Hieronder vindt u een aantal voorbeeldprojecten: