Laadpalen

Als gemeente hebben we ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrische auto’s zijn hierbij een belangrijke ontwikkeling. Daarom gaan we proactief laadpalen plaatsen in onze gemeente. Inwoners kunnen daarnaast ook zelf een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. 

Een laadpaal in de openbare ruimte is algemeen toegankelijk voor iedereen en niet exclusief voor één gebruiker of voertuig. U kunt daarom ook geen laadpaal aanvragen bij de gemeente. In de gemeente Geertruidenberg is momenteel alleen Vattenfall actief met het plaatsen van Laadpalen in de openbare ruimte. U kunt bij Vattenfall een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal. Op basis van de verzamelde laadbehoeften bepalen zij of en waar zij een nieuwe laadpaal plaatsen.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag voor een laadpaal indienen via de website van Vattenfall. U kunt alleen een openbare laadpaal aanvragen als uw persoonlijke situatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een volledig elektrische auto of een plug-in hybride. 
 • Uw auto heeft een elektrisch rijbereik van 45 kilometer of meer, volgens Europese Typegoedkeuring.
 • Uw auto is een personenauto (type M1) of een bestelauto (N1 of N2) en dat kunt u aantonen met een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst.
 • U woont of werkt in de gemeente Geertruidenberg.
 • U heeft geen eigen oprit of garage en kunt ook geen parkeerplek kopen of huren bij het adres.
 • U bent ermee akkoord dat we de plek van de openbare laadpaal bepalen aan de hand van de technische mogelijkheden, de zichtbaarheid van de openbare laadpaal en de ligging ten opzichte van andere openbare laadpalen.

Zachte voorkeuren

 • Voor gebieden waar de gemeente een ‘plankaart oplaadpalen’ heeft opgesteld dient bij de locatiebepaling van nieuwe laadpunten hier rekening mee te worden houden.
 • De laadlocatie kan -op termijn- worden uitgebreid met meer laadstations en laadparkeervakken.
 • Meerdere laadstations op een geclusterde laadlocatie kunnen in één keer gerealiseerd worden.
 • De locatie van het laadstation en/of andere oplaadinfrastructuur is voldoende vindbaar en zichtbaar.
 • Het laadstation past in het straatbeeld. Bij beschermde stads- en dorpsgezichten kan de gemeente publieke locaties afwijzen.
 • Een laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst bij haakse parkeervakken.

Aanvraag indienen bij Vattenfall 

Zo werkt het

U doet een voorstel voor de exacte locatie van een nieuw laadpaal. We beoordelen dit voorstel en toetsen de definitieve locatie aan een aantal harde criteria en zachte voorkeuren:

Harde criteria

 • De ondergrond is eigendom van de gemeente.
 • De doorgang en veiligheid voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft gewaarborgd.
 • De oplaadpunten worden zo geplaatst dat zij via bestaande en/of geplande parkeervakken gebruikt kunnen worden.
 • Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van bijvoorbeeld ander straatmeubilair, bomen en ondergrondse infra.
 • Het laadpunt is goed toegankelijk voor gebruikers. Het laadpunt zorgt dat de omgeving toegankelijk blijft voor andere gebruikers (zoals rolstoelgebruikers).
 • Er wordt rekening gehouden met geplande reconstructies of andere infrastructurele werkzaamheden die de locatie ongeschikt kunnen maken.
 • Het laadstation voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in het (raam)contract.
 • Een laadstation mag in principe niet ten koste gaan van groenvoorzieningen en bomen.
 • Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gebruikt kan worden.

Waar oplaadpunten staan, ziet u op de website oplaadpunten.nl en op diverse smartphone-apps zoals Smoov, InCharge of Oplaadpunten.


In onze gemeente werken diverse laadpaalaanbieders aan een netwerk dat ervoor zorgt dat bewoners, bezoekers én bedrijven hun elektrische-auto kunnen opladen.