Vergunning voor evenementen en activiteiten

Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Houdt er rekening mee dat u uw aanvraag op tijd indient. De aanvraagperiode voor een vergunning is afhankelijk van het type evenement, de doelgroep en eventuele risico’s. Houdt er rekening mee dat de aanvraagperiode gemiddeld 12 weken bedraagt. 

Wanneer heeft u een vergunning nodig? Als u één van onderstaande vragen met “ja” beantwoordt moet u een evenementenvergunning aanvragen.

 1. Zijn er bij het evenement meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig?
 2. Begint het evenement vóór 10 uur ’s ochtends of op zondag vóór 13:00 uur?
 3. Eindigt het evenement na 24:00 uur ’s avonds?
 4. Wordt er voor 07:00 uur of na 24:00 uur muziek ten gehore gebracht?
 5. Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte van meer dan 10m2 per object?
 6. Moeten er straten worden afgesloten?
 7. Vind het evenement plaats op de rijbaan, fietspad of parkeerplaats?

Als u overal “nee” op kunt beantwoorden kunt u volstaan met een melding. Houdt er rekening mee dat er altijd een organisator moet zijn en u acht weken voorafgaand aan het evenement een melding doet bij de burgemeester. Pas als uw melding is goedgekeurd, mag u het evenement organiseren. LET OP: Dit is geen garantie dat het doen van een melding voldoende is. Iedere melding wordt gecontroleerd en waar nodig wordt er alsnog gevraagd om een aanvraag evenementenvergunning.

U kunt een melding online indienen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Melding indienen

 

Loopt de route van de wedstrijd of tocht die u organiseert door meerdere gemeenten? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente waarin het startpunt en de finish liggen.

Van de overige gemeenten heeft u toestemming nodig voor het gebruik van de openbare weg. Dit heet een verklaring van geen bezwaar. Loopt uw route voor een deel door de gemeente Geertruidenberg?  Vraag dan een verklaring van geen bezwaar aan. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@geertruidenberg.nl of per post naar Gemeente Geertruidenberg, cluster Buitenruimte, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer. U levert in ieder geval de volgende gegevens aan:

 • Aantal verwachte deelnemers
 • Datum en doorkomsttijden
 • De route ingetekend op een plattegrond. Hierop markeert u welke straten worden afgesloten en welke wegen u oversteekt
 • Of u gebruik maakt van verkeersregelaars.

Maakt u gebruik van provinciale wegen? Dan heeft u toestemming van de provincie nodig. Lees meer over het gebruik van provinciale wegen op de website van de provincie Noord-Brabant.

U kunt een evenementenvergunning aanvragen via een online formulier. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • Een tekening van de evenementenlocatie met maat- of schaalaanduiding waarop alle te plaatsen objecten staan vermeld
 • Een indelingstekening van de tent
 • Een veiligheidsplan
 • Technische specificaties van tenten, podium en andere bouwsels.

Evenementenvergunning aanvragen Evenementenvergunning aanvragen

Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Het is mogelijk dat een veiligheidsplan noodzakelijk is. Twijfelt u of u ook een veiligheidsplan moet indienen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Nieuw evenement?

Organiseert u een nieuw evenement in onze gemeente? Neemt u dan contact op met het team vergunningen via het algemeen telefoonnummer 14 0162 of maak een afspraak via bijzonderewetten@geertruidenberg.nl om het evenement en uw plannen te bespreken. Tijdens het overleg kunt u vragen stellen over het organiseren van een evenement en wordt u meegenomen in het proces en de benodigde gegevens.

Andere vergunningen nodig?

Wilt u ook alcoholhoudende dranken schenken op uw evenement? Dan heeft u een ontheffing nodig van de Alcoholwet.

Wilt u een bingo, rad van fortuin of loterij organiseren tijdens uw evenement? Dan moet u ook een melding indienen dan wel vergunning aanvragen.

De afhandeltermijn van uw aanvraag is afhankelijk van de grootte van uw evenement en het risico dat daaraan verbonden is. De termijn liggen tussen de 8 – 26 weken. De termijn gaat in op het moment dat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen. Deze termijnen zijn nodig voor het opvragen van adviezen, in kaart brengen van de risico’s en de nodige capaciteit, opstellen van de vergunning, maar ook om bewoners de gelegenheid te kunnen geven om bezwaar te maken op de vergunning.

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning. De kosten bedragen €13,00 (2024). 

Organiseert u een evenement waarvoor u een vergunning aanvraagt of waarvoor u een melding doet? Dan kunt u wellicht gemeentelijk materiaal gebruiken. We hebben de volgende materialen:

 • Verkeersborden
 • Vlaggenmasten
 • Dranghekken
 • Hesjes verkeersregelaars

Voor het gebruik van de gemeentelijke materialen is een waarborgsom van € 113,45  verschuldigd. Voor het gebruik van hesjes voor verkeersregelaars is de waarborgsom €50,00. Indien de goederen schoon en in onbeschadigde staat worden teruggebracht, krijgt u de waarborgsom teruggestort.

Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of bord plaatsen? Dat kan via het formulier spandoeken en borden. Inloggen kan met DigiD of eHerkenning. Kijk vooraf goed naar de voorwaarden die genoemd worden in het formulier.

Inloggen met DigiD

Inloggen met eHerkenning

Agenda

Per locatie mogen maximaal twee borden en twee spandoeken worden opgehangen of geplaatst. In de bezettingsagenda's hieronder kunt u zien of er nog mogelijkheden zijn om uw bord of spandoek te plaatsen.

Heeft u vragen over het organiseren van een klein evenement of weet  u niet zeker of voor uw activiteit een melding voldoende is? Wij verzoeken u om in dat geval ruim van te voren contact met ons op te nemen.  Dit kan via info@geertruidenberg.nl of via 140162.