Informatie over omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vraagt u aan voor het veranderen van de fysieke leefomgeving, zoals het (ver)bouwen, wonen, het kappen van bomen, het organiseren van evenementen, etc. 

U kunt zelf via het Omgevingsloket een vergunningcheck doen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Heeft u naar aanleiding van de vergunningcheck vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@geertruidenberg.nl of via het algemene nummer 14 0162.

Voordat u een vergunning aanvraagt is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw omgeving. Hoe u dat doet staat in de toolkit 'In gesprek met de omgeving'.