Nieuwe in- of uitrit

Wilt u een inrit (ook wel uitrit, uitweg of oprit) maken of aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig volgens artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg.

U heeft deze vergunning ook nodig als het alleen gaat om:

 • een inrit (uitweg)  te maken naar de weg 
 • het veranderen van een bestaande inrit (uitweg)

U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket. Kies voor de vergunning voor ‘uitrit aanleggen of veranderen’. Stuur bij uw aanvraag overzichtelijke tekeningen en duidelijke foto’s mee van:

 • de huidige situatie en nieuwe situatie. Met de afmetingen en de locatie van de gewenste inrit;
 • alles wat in de weg staat voor de inrit zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. In enkele gevallen is het nodig deze termijn nog een keer met 6 weken te verlengen. Dat laten wij u dan weten.

Inrit over een watergang (bijvoorbeeld een sloot) naar de openbare weg

Neem dan eerst contact op met waterschap Brabantse Delta. Sluit de inrit aan op een provinciale weg dan zal de provincie ook betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag.

Redenen om een vergunning niet te verlenen

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • Als er gevaar ontstaat voor het verkeer op de weg;
 • Als dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
 • Als het groenvoorzieningen in de gemeente aantast;
 • Als de inrit niet past binnen het geldende omgevingsplan (zie “Regels op de kaart” van het omgevingsloket).

 • De legeskosten voor een omgevingsvergunning inrit staan vermeld in de legesverordening Geertruidenberg 2024.
 • Krijgt u geen vergunning? Ook dan betaalt u deze kosten of een gedeelte hiervan.
 • Ook betaalt u zelf de kosten voor het aanleggen van de inrit. U kunt zelf de aannemer voor de inrit kiezen. Neem in dat geval vooraf contact op met de gemeente, cluster Buitenruimte via 14 0162. De inrit moet namelijk wel voldoen aan de uitvoeringseisen van de gemeente. In uw vergunning beschrijven wij de uitvoering van uw inrit. U kunt er ook voor kiezen om ons de opdracht uit te laten zetten.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van ons besluit bezwaar maken bij de gemeente via https://www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

De verleende vergunning publiceren wij op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad “De Langstraat ” en via www.mijnoverheid.nl.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Team Omgevingswet via info@geertruidenberg.nl of telefoonnummer 140162.