Melding openbare ruimte

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het aangepast, gemaakt of opgeruimd wordt? Meld dit dan via de Geertruidenberg app.

U kunt uw meldingen op diverse manieren aan ons doorgeven:

  • via de Geertruidenberg app
  • mondeling bij de receptie in het gemeentehuis
  • per brief
  • telefonisch via: 14 0162

Kapotte straatverlichting kunt u melden bij het Nederlands Licht Instituut (NLI). Na het melden kunt u zien wat er met uw melding gebeurt en of de storing verholpen is.

Milieuovertredingen (stank- en geluidoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en milieu-incidenten) kunt u melden bij de Milieuklachtencentrale. Tel. 073 6812821, of via de milieuklachtencentrale.

Voor verkeersovertredingen, burengerucht, hangjongeren en overige vormen van overlast kunt u contact opnemen met de politie, tel. 0900 - 88 44.