Starterslening

Het kopen van een woning voor starters op de woningmarkt is niet eenvoudig. Hypotheekverstrekkers stellen strenge eisen aan de hypotheeknemers. Daardoor kan een starter op de woningmarkt soms niet voldoende geld lenen om een woning te financieren. Om starters te helpen, is de Starterslening in het leven geroepen.

De aanvraag bestaat uit 2 stappen

 1. Indienen van een aanvraag bij de gemeente
 2. Indienen van een aanvraag bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

U vult eerst dit aanvraagformulier in. We nemen een besluit op uw aanvraag en informeren u hierover per brief. In deze brief staat of u een aanvraag in kunt dienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 

De tweede aanvraag bij Svn kunt u dan uitsluitend digitaal indienen via de SVn.nl. U moet de brief met ons besluit bij deze aanvraag toevoegen. SVn besluit of u de lening wel of niet krijgt toegewezen. 

Voorwaarden

 • Lees vooraf de voorwaarden hieronder goed door en neem contact op met ons als u nog vragen heeft. 
 • U heeft uw DigiD nodig om een aanvraag te doen.

Aanvragen starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Dan kunt u mogelijk een starterslening aanvragen. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

 • U moet minimaal 18 jaar en maximaal 35 oud zijn om een lening aan te kunnen vragen. Dit geldt ook voor uw partner.
 • U kunt niet eerder eigenaar of mede-eigenaar van een eigen woning zijn geweest. Dit geldt ook voor uw partner. 
 • Om een aanvraag in te dienen moet u de woning al gekocht hebben (onder voorbehoud van de mogelijkheid tot financiëren). 
 • De starterslening wordt niet verstrekt in combinatie met een regeling zoals Slimmer Kopen. Hetzelfde geldt voor andere soortgelijke regelingen voor korting op de koopsom. Maakt u gebruik van een andere regeling en wilt u weten of u in aanmerking komt? Of heeft u vragen over de starterslening? Neem dan contact op met dhr. R. Celie via r.celie@geertruidenberg.nl of 14 0162.

Wat moet u weten

 • De starterslening bedraagt maximaal 20 % van de koopprijs van de woning, met een maximum van € 20.000.
 • Voor de berekening van de starterslening moet u rekening houden met maximaal € 10.000 aan meerwerkkosten/verbeterkosten.
 • De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De starterslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Op svn.nl vindt u informatie over de procedure en de status van uw aanvraag.

Aanvragen starterslening

We hebben de Verordening Starterslening Geertruidenberg vastgesteld. Hierdoor kunnen huizenkopers maximaal 20 % van de koopprijs, met een maximum van € 20.000, lenen. Dit bedrag is bedoeld om het verschil tussen de aankoopkosten van het huis en het maximaal te lenen bedrag volgens de Nationale Hypotheek Garantie te overbruggen.

Kenmerken van de Starterslening

 1. eerste drie jaar maandlastenvrij
 2. fiscaal aftrekbaar
 3. geborgd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Combinatielening

De Starterslening is gekoppeld aan een Combinatielening. Daaruit wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. Mocht het tot een verliesdeclaratie komen, dan neemt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de overblijvende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de starterslening? Neem dan contact op met Robert Celie via r.celie@geertruidenberg.nl of 14 0162. 

Duurzaamheidslening

Naast de starterslening bestaat bijvoorbeeld ook een duurzaamheidslening, dit is een lening waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.