Duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening is een lening waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Bijvoorbeeld voor energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie of isolerend glas.

De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- (inclusief btw). De looptijd is maximaal 15 jaar.

Aanvragen duurzaamheidslening

 • Vul het aanvraagformulier in. U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.
 • Stuur recente offerte(s) mee waarin een volledige beschrijving en de kosten van de te treffen energiebesparende maatregelen staan. Als u ook andere werkzaamheden laat uitvoeren aan uw woning, moet uit de offerte duidelijk blijken welke kosten en maatregelen uitgevoerd worden voor verduurzaming van de woning.
 • Ontbreken er gegevens: dan krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 4 weken aan te leveren.
 • Het college neemt binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn start nadat de aanvraag compleet is.
 • U ontvangt een bericht over het besluit
 • Als het college uw lening goedkeurt ontvangt u ook een aanvraagformulier. Met het aanvraagformulier en het toewijzingsbesluit kunt u een lening aanvragen bij SVn. De SVn beoordeelt uw aanvraag.
 • Bij een positieve beoordeling brengt SVn een offerte uit. Als SVn uw lening afwijst, dan brengt zij zowel u als de gemeente hiervan op de hoogte.
 • Accepteert u de offerte van SVn? Stuur deze dan ondertekend terug naar SVn.

Duurzaamheidslening aanvragen

Als u het niet eens bent met het besluit van het college:

Dan kunt u bezwaar en vervolgens ook beroep indienen. 

Als u het niet eens bent met het besluit van SVn:

Dan kunt u een klachtenprocedure starten bij SVn. Daarna kunt u zich wenden tot  het KIFID of de rechter. 

Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

 • U gebruikt de persoonlijke lening om producten en/of diensten aan te kopen. In dit geval gaat het om duurzaamheidsmaatregelen.
 • De lening kent een vaste gunstige rente.
 • De lening heeft  een looptijd van 180 maanden.
 • De lening lost u annuïtair af. Hierdoor blijft het maandbedrag de hele looptijd gelijk.
 • De lening is volledig afgelost op einde looptijd.

U komt in aanmerking als:

 • Het leenbedrag niet minder is dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (inclusief btw).
 • U eigenaar bent van een woning (geen huurder of verhuurder).
 • U op het moment van aanvragen tussen de 18 en 75 jaar bent.
 • U voldoet aan de voorwaarde dat de maatregelen leiden tot verduurzaming van uw woning.

We wijzen uw aanvraag af of trekken het toewijzingsbesluit in als:

 • Het budget van de gemeente te laag is.
 • De werkelijke kosten niet in verhouding staan tot het beoogde resultaat.
 • De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.
 • De aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • U niet aan de voorwaarden en bepalingen van de verordening kunt voldoen.
 • Het college de duurzaamheidslening toekende op basis van onjuiste gegevens.

  Meer informatie over de duurzaamheidslening vindt u op Svn.nl. Met vragen over de energiesubsidie kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket.