Duurzaamheidslening

Let op: Het is momenteel niet mogelijk om een duurzaamheidslening aan te vragen. We stellen zo snel mogelijk nieuw budget beschikbaar zodat we nieuwe aanvragen in behandeling kunnen nemen. 

De duurzaamheidslening is een lening waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Bijvoorbeeld voor energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie of isolerend glas.

De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- (inclusief btw). De looptijd is maximaal 15 jaar.

Aanvragen duurzaamheidslening

 • Vul het aanvraagformulier in. U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.
 • Stuur recente offerte(s) mee waarin een volledige beschrijving en de kosten van de te treffen energiebesparende maatregelen staan. Als u ook andere werkzaamheden laat uitvoeren aan uw woning, moet uit de offerte duidelijk blijken welke kosten en maatregelen uitgevoerd worden voor verduurzaming van de woning.
 • Ontbreken er gegevens: dan krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen 4 weken aan te leveren.
 • Het college neemt binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn start nadat de aanvraag compleet is.
 • U ontvangt een bericht over het besluit
 • Als het college uw lening goedkeurt ontvangt u ook een aanvraagformulier. Met het aanvraagformulier en het toewijzingsbesluit kunt u een lening aanvragen bij SVn. De SVn beoordeelt uw aanvraag.
 • Bij een positieve beoordeling brengt SVn een offerte uit. Als SVn uw lening afwijst, dan brengt zij zowel u als de gemeente hiervan op de hoogte.
 • Accepteert u de offerte van SVn? Stuur deze dan ondertekend terug naar SVn.

Duurzaamheidslening aanvragen

Als u het niet eens bent met het besluit van het college:

Dan kunt u bezwaar en vervolgens ook beroep indienen. 

Als u het niet eens bent met het besluit van SVn:

Dan kunt u een klachtenprocedure starten bij SVn. Daarna kunt u zich wenden tot  het KIFID of de rechter. 

Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

 • U gebruikt de persoonlijke lening om producten en/of diensten aan te kopen. In dit geval gaat het om duurzaamheidsmaatregelen.
 • De lening kent een vaste gunstige rente.
 • De lening heeft  een looptijd van 180 maanden.
 • De lening lost u annuïtair af. Hierdoor blijft het maandbedrag de hele looptijd gelijk.
 • De lening is volledig afgelost op einde looptijd.

U komt in aanmerking als:

 • Het leenbedrag niet minder is dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (inclusief btw).
 • U eigenaar bent van een woning (geen huurder of verhuurder).
 • U op het moment van aanvragen tussen de 18 en 75 jaar bent.
 • U voldoet aan de voorwaarde dat de maatregelen leiden tot verduurzaming van uw woning.

We wijzen uw aanvraag af of trekken het toewijzingsbesluit in als:

 • Het budget van de gemeente te laag is.
 • De werkelijke kosten niet in verhouding staan tot het beoogde resultaat.
 • De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.
 • De aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • U niet aan de voorwaarden en bepalingen van de verordening kunt voldoen.
 • Het college de duurzaamheidslening toekende op basis van onjuiste gegevens.

Meer informatie over de duurzaamheidslening vindt u in onze verordening of op Svn.nl. Met vragen over de energiesubsidie kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket. Daarnaast kunt u ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar duurzaamheid@geertruidenberg.nl.