De wijkagent

De wijkagent weet wat er leeft in uw buurt en welke problemen er spelen. Wijkagenten werken nauw samen met de gemeente, scholen, buurtverenigingen, woningbouwverenigingen.

Het draait om u, de bewoner van de wijk. Uw veiligheid en leefbaarheid staan centraal.

U kunt de wijkagent bereiken via het algemene nummer, 0900 8844 of via het contactformulier op politie.nl. Het politieteam Dongemond is ook actief op Facebook

De wijkagent in uw buurt