Rekenkamer

De gemeente Geertruidenberg heeft een eigen rekenkamer. Op deze pagina vindt u meer informatie over de rekenkamer.

Logo rekenkamer gemeente Geertruidenberg

 

Rekenkamers zijn een belangrijk onderzoeksinstrument van de gemeenteraad. De gemeentewet geeft rekenkamers de bevoegdheid om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. De rekenkamer formuleert, vanuit de bevindingen in de onderzoeken, aanbevelingen aan de raad en/of het college.

De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris vanuit de griffie. 

Er zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd door de rekenkamer.

Ieder jaar maakt de rekenkamer een verslag over het afgelopen jaar. De rekenkamer kijkt in het jaarverslag terug op haar werkzaamheden.
 

De rekenkamer heeft een onderzoeksprotocol en een reglement van orde opgesteld. Hieronder vindt u deze documenten:

Onderzoeksprotocol 2023

Reglement van orde 2023