Onderwijs

Iedere jongere heeft recht op onderwijs, maar heeft ook de plicht om aan het onderwijs deel te nemen. Dit geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Een 16- of 17-jarige met een havo-, VWO of MBO niveau 2 diploma (startkwalificatie) is niet leerplichtig.

Basisscholen

Geertruidenberg

Raamsdonksveer       

Voortgezet onderwijs

Dongemond college

Raamsdonk     

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten naar school. Gaat uw kind zonder toestemming van de schooldirectie niet naar school, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.

Scholen moeten ongeoorloofd schoolverzuim melden bij leerplicht. De leerplichtambtenaar onderzoekt de melding.

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant voert de leerplichtwet uit. 

Vrijstelling 

  • In uitzonderlijke gevallen kan een kind vrijstelling voor de inschrijfplicht krijgen.
  • U kunt vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar via RBL West-Brabant, e-mailadres info@rblwest-brabant.nl of telefoonnummer 076 - 529 81 10.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt de data voor de zomervakantie vast. Voor de andere vakanties geeft het ministerie adviesdata.

Buitengewoon verlof

  • In uitzonderlijke gevallen kan een kind vrijstelling krijgen.
  • Dit moet u schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. 
  • De school handelt alle verzoeken tot en met 10 lesdagen per schooljaar af. De leerplichtambtenaar beslist in overleg met de schooldirectie over de verzoeken voor meer dan 10 lesdagen.