Beleid

Regelgeving en bekendmakingen

We stellen bepaalde regels en besluiten vast. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid. Daarnaast verlenen wij wekelijks vergunningen en ontheffingen. U vindt deze informatie op 3 plaatsen:

  1. Op overheid.nl vindt u informatie over wetten en regels waarmee u te maken kunt krijgen. Met een e-mailservice kunt u geattendeerd worden op nieuws dat voor u belangrijk is.
  2. Op zoek.officiëlebekendmakingen.nl.
  3. Op de gemeentepagina in De Langstraat.

Recht op informatie

Dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kunnen inwoners informatie opvragen bij de gemeente. Het gaat hierbij om documenten van bestuurlijke aard. Meestal zijn dit schriftelijke stukken, maar het kunnen ook foto’s, films, computer- of geluidsbestanden zijn.