Samenstelling College van B&W

Marian Witte

burgemeester Geertruidenberg Marian Witte
Functie
Burgemeester
Portefeuille

Openbare orde en veiligheid, organisatie en bedrijfsvoering, inkoop en aanbesteding, dienstverlening, bestuurlijke samenwerking en lobby

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • Lid Veiligheidscollege Politie eenheid Zeeland-West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Regio West-Brabant

Nevenfunctie, bezoldigd:

 • Voorzitter raad van toezicht Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Nevenfuncties, onbezoldigd:

 • Lid Scoutingcommissie lokale politieke partijen tbv commissies VNG

 • Voorzitter begeleidingsgroep onderzoek ministerie Binnenlandse Zaken naar bestuursculturen

 • Lid klankbordgroep onderzoek ministerie Binnenlandse Zaken evaluatie regeling beveiliging woning decentrale bestuurders.

Mike Hofkens

Wethouder Mike Hofkens
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Jeugd(hulp), onderwijs, gemeentelijk vastgoed, economische zaken, arbeidsmarktbeleid, handhaving, cultuur, recreatie en toerisme, monumenten (cultuur en erfgoed), sport en dienstverlening

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur MidZuid
 • Lid algemeen bestuur OMWB 
 • Lid dagelijks bestuur Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
 • Lid Regionaal bureau Leerplicht West-Brabant

Nevenfunctie in ruste, bezoldigd: 

 • Hofkens Juridisch Advies

Kevin van Oort

Wethouder Kevin van Oort
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Openbare ruimte, groen en natuur, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en wonen, Amergebied, Omgevingswet, mobiliteit en verkeer, Knooppunt Hooipolder, verbreding A27 en programma Dongeoevers

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid Commissie van Advies Ruimte RWB
 • Lid RRO Provincie Noord-Brabant
 • Lid Kopgroep en Stuurgroep RES2030 West-Brabant
 • Lid Stuurgroep SWWB
 • Lid Algemeen Bestuur GR Nazorg Stortplaatsen

Nevenfuncties, onbezoldigd: 

 • Parochie St. Elisabeth Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Adriaan de Jongh

Wethouder Adriaan de Jongh
Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

Sociale zaken, Wmo, financiën, volksgezondheid, verbonden partijen, standplaats, havens, markten en arbeidsmarktbeleid

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid dagelijks bestuur MidZuid.
 • Lid algemeen bestuur RAV.
 • Lid algemeen bestuur GGD West-Brabant.
 • Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.

Afvaardigingen, ambtshalve:

 • Vergadering aandeelhouders BNG
 • Vergadering aandeelhouders Brabant Water

Overleggen, ambtshalve: 

 • Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer regio West-Brabant
 • Commissie ZVO regio West-Brabant
 • Portefeuillehoudersoverleg WMO regio Dongemond
 • Portefeuillehoudersoverleg Participatie regio Dongemond
 • Bestuurlijk overleg Begeleid Wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Breda

Richard Nagtzaam

Gemeentesecretaris Richard Nagtzaam
Functie
Gemeentesecretaris
Nevenactiviteiten

Nevenfunctie, bezoldigd

 • Raad van Toezicht Zorgbelang Brabant Zeeland