Samenstelling College van B&W

Marian Witte

Functie
Burgemeester
Portefeuille

Openbare orde / veiligheid, correct bestuur, organisatie, toezicht en handhaving 

Nevenactiviteiten

Video portefeuille burgemeester Marian Witte

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
 • Lid Veiligheidscollege Politie eenheid Zeeland-West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Nevenfunctie, bezoldigd:

 • Voorzitter raad van toezicht Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Nevenfuncties, onbezoldigd:

 • Bestuursvoorzitter GGD West-Brabant
 • Ambassadeur stichting Met je Hart Geertruidenberg
 • Lid toetsingscommissie O&O-fonds

Annemiek van Rooij

Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

1e locoburgemeester 

Opgave Mens en Zorg: 

Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning, onderwijs(beleid), sport(beleid), gezondheidszorg 

Nevenactiviteiten

Video portefeuille wethouder Annemiek van Rooij

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur GGD West Brabant
 • Lid algemeen bestuur RAV Brabant-Midden-West-Noord
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Bureau Leren
 • Lid bestuur Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Lid plenair overleg Beschermd Wonen
 • Afgevaardigde regionale bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Mike Hofkens

Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

2e locoburgemeester

Opgave Economie en toerisme: 

Economie, toerisme, cultuur 

Opgave Dienstverlening: 

Dienstverlening 

Diversen: 

-Participatiewet, schuldhulpverlening, inburgering 

-Maatschappelijk vastgoed 

-Subsidies

Nevenactiviteiten

Video portefeuille wethouder Mike Hofkens

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur WAVA/MidZuid
 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Economie
 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Arbeidsmarkt
 • Lid aandeelhoudersvergadering Rewin
 • Afgevaardigde algemeen bestuur van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Nevenfunctie in ruste, bezoldigd: 

 • Hofkens Juridisch Advies

Tommie Mertens

Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

3e locoburgemeester

Opgave Leefbaarheid: 

Verkeer, mobiliteit, openbare ruimte, wijkgericht samenwerken 

Opgave Duurzaamheid: 

Duurzaamheid, afval 

Nevenactiviteiten

Video portefeuille wethouder Tommie Mertens 

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Nazorg gesloten stortplaatsen
 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Mobiliteit

Hein de Jongh

Functie
Wethouder
Politieke partij
Portefeuille

4e locoburgemeester

Opgave Wonen: 

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, omgevingswet 

Opgave Financiën: 

Financiële producten, WOZ en belastingen 

Nevenactiviteiten

Video portefeuille wethouder Hein de Jongh

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur WAVA/MidZuid
 • Afgevaardigde regionale commissie van Advies Ruimte
 • Lid aandeelhoudersvergaderingen NV Brabant Water
 • Lid aandeelhoudersvergaderingen Bank Nederlandse gemeenten