Hulp bij werk zoeken

Als u werk zoekt kunnen wij u daarbij helpen. Samen met een coach (participatiecoach) bekijkt u wat de kortste weg is naar werk. Neem voor hulp bij werk zoeken contact op met de gemeente via 14 0162.

Om uw kans op werk te vergroten gaat u samen met uw participatiecoach:

  • uw werkervaring in kaart brengen en wat voor werk u graag wilt gaan doen
  • uw kansen op de arbeidsmarkt bespreken
  • eventueel uw cv aanpassen
  • sollicitatiebrieven schrijven
  • vacatures van WerkLink doornemen en u voordragen

Werkervaring opdoen

Soms is uw afstand tot de arbeidsmarkt groot en moet u weer in het werkritme komen. De participatiecoach kan u hierin begeleiden. Samen met de participatiecoach gaat u op zoek naar een werkplek waar u met behoud van uitkering aan de slag kunt. Bijvoorbeeld:

  • helpen van leerkrachten op basisscholen
  • helpen bij horeca- en schoonmaakwerkzaamheden in zwembaden
  • helpen bij activiteiten in een zorgcentrum
  • toeristen rondleiden tijdens een tentoonstelling
  • werken in de groenvoorziening of productie bij MidZuid

Tegenprestatie

U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen een tegenprestatie te leveren. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.