Bijzondere bijstand

U heeft een minimuminkomen, een bijstandsuitkering of weinig eigen geld. U moet extra kosten maken die u niet kunt betalen.

U kunt misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand neemt u contact op met het Loket Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente via telefoonnummer 14 0162. Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt neemt u contact op met uw klantmanager.

  • U woont in Geertruidenberg
  • U bent 18 jaar of ouder
  • Als u bijzondere bijstand aanvraagt is uw inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die op dat moment telt
  • U heeft minder dan € 6.505 aan eigen geld (alleenstaande) of € 13.010 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder)
  • De kosten die u maakt moeten hoger dan € 25 zijn