Bijzondere bijstand

U heeft een minimuminkomen, een bijstandsuitkering of weinig eigen geld en moet extra kosten maken. U kunt bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten die u maakt door ziekte, een verhuizing of echtscheiding.

Aanvragen

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand neemt u contact op met de gemeente via 14 0162. Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt neemt u contact op met uw klantmanager.

  • U woont in Geertruidenberg
  • U bent 18 jaar of ouder
  • Als u bijzondere bijstand aanvraagt is uw inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die op dat moment telt
  • U heeft minder dan € 6.225 aan eigen geld (alleenstaande) of € 12.450 (getrouwd, samenwonend of alleenstaande ouder)
  • De kosten die u maakt moeten hoger dan € 25 zijn 

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Alle bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel eigen geld u heeft en hoeveel uw partner en kinderen die nog thuis wonen hebben