Bijstandsuitkering

U heeft geen of weinig inkomen of weinig eigen geld? U kunt uw dagelijkse kosten zoals eten, kleding en energie niet betalen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Neem contact op met het Loket Werk Inkomen en Zorg van de gemeente via 14 0162.

 • U woont in Geertruidenberg
 • U bent 18 jaar of ouder (maximaal tot de pensioengerechtigde leeftijd)
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen geld om in uw levensonderhoud te voorzien. Als u samenwoont telt het inkomen en het eigen geld van uw partner ook mee. Ook het eigen geld van thuiswonende kinderen tot 18 jaar telt mee
 • U zit niet in de gevangenis of huis van bewaring
 • Uw eigen geld komt niet boven een bepaald bedrag uit. Meer informatie hierover vindt u Rijksoverheid.nl.

 • Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een gesprek met een klantmanager
 • U krijgt een aanvraagformulier
 • U maakt samen een afspraak om het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. U moet ook bewijsstukken meenemen
 • U krijgt daarna een gesprek met een participatiecoach. De coach kijkt samen met u of er mogelijkheden zijn op het gebied van werk
 • Daarna bekijkt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering

Voorschot

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom krijgt u, onder voorwaarden, een voorschot op uw uitkering totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u het voorschot van de gemeente. De gemeente mag weigeren een voorschot te geven in de volgende gevallen:

 • Bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering
 • U onvoldoende bewijsstukken aanlevert
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert
 • U onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag

Jonger dan 27 jaar

Dan bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Er geldt een zoekperiode van 4 weken voordat u een aanvraag in mag dienen. Deze zoekperiode gaat in als u zich bij de gemeente meldt voor een (aanvullende) uitkering. Wij maken met u afspraken over wat u tijdens die 4 weken moet doen.

Kostendelersnorm

U deelt een woning. U kunt de huur en andere lasten zoals water en energie delen met anderen. U krijgt dan een lagere uitkering. Dit noemen we kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op Rijksoverheid.nl