(Verbouw)plannen

Vanaf 1 januari 2024 gelden er 2 nieuwe wetten: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). U krijgt hiermee te maken als u plannen heeft om iets te (ver)bouwen.

De Omgevingswet gaat over het ruimtelijk bouwen, of u op een bepaalde plek mag bouwen. De Wet kwaliteitsborging zorgt ervoor dat uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften, dus over de kwaliteit van wat u bouwt.

 • Meer tijd nodig voor het proces
  De nieuwe manier van werken kost in het begin waarschijnlijk meer tijd. We vragen uw begrip hiervoor. Uiteindelijk is het doel van de Omgevingswet dat u juist sneller een antwoord krijgt.
 • Kwaliteitsborger inschakelen
  U of uw aannemer moet voor bepaalde bouwwerken (gevolgklasse 1) zelf een kwaliteitsborger inschakelen en betalen. Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Hij controleert het bouwtechnische deel van uw plan: vooraf, tijdens de bouw en na afloop. Voor 2024 geldt dit alleen bij nieuwbouw (bv bouwen van een woning of bedrijfshal). Vanaf 2025 ook voor verbouwingen.
 • Kosten veranderen
  De kosten die u aan de gemeente betaalt (leges) veranderen door de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsboring.. U dient namelijk in een aantal gevallen voor het bouwen van een  bouwwerk te beschikken over twee vergunningen. Eén voor de activiteit omgevingsplan (ruimtelijke deel) en één voor bouwtechnische deel. Nieuwbouwplannen die vallen onder de Wet Kwaliteitsborging gevolgklasse 1 hebben geen vergunning nodig m.b.t bouwtechnische deel maar moeten een melding doen waarvoor geen leges worden gerekend. Wel dient u een kwaliteitsborgers hiervoor in te schakelen welke het bouwtechnische deel controleert  De kosten van vergunningen zijn opgenomen in de legesverordening Geertruidenberg 2024.
 • Een nieuw Omgevingsloket
  Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Hier vraagt u uw vergunning(en) aan en kunt u een vergunningencheck doen.
 • Geen bestemmingsplannen, maar een omgevingsplan
  Er zijn vanaf 1 januari 2024 geen bestemmingsplannen meer. Er komt 1 omgevingsplan voor de hele gemeente Geertruidenberg. Wij toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan. De regels in het omgevingsplan zijn gelijk of makkelijker geworden. Deze regels vindt u terug op het Omgevingsloket via Regels op de kaart.
 • Geen vergunningen van rechtswege
  Er bestaat vanaf 1 januari 2024 geen vergunning van rechtswege meer. Dit betekent dat een vergunningsaanvraag niet meer automatisch wordt goedgekeurd als de beslistermijn verloopt. Indien de wettelijke beslistermijn wordt overschreden, kunt u een ingebrekestelling indienen voor het niet tijdig beslissen op uw aanvraag.

Voor het bouwen en verbouwen is vaak een vergunning nodig. De gemeente toetst uw bouwplan onder andere aan het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). In het Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. U vindt er bijvoorbeeld regels over de functie en het uiterlijk van het bouwwerk.

Via het Omgevingsloket controleert u altijd eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u vergunningvrij mag bouwen. Dit heet de vergunningcheck.

 

Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u zich ook houden aan de regels over technisch bouwen, deze regels gaan niet over de plek waar u (ver)bouwt, maar over de kwaliteit van wat u (ver)bouwt. Ook hiervoor moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij. U kunt dit controleren door de vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket.

De Wkb noemt vier gevolgklassen voor bouwwerken. Een gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden. Meer informatie over de gevolgklassen, de regels en de stappen die u moet nemen vindt u op de pagina Wet kwaliteitsborging.