Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te (ver)bouwen, een bestemming te wijzigen, wanneer u een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven in de vorm van participatie over een verandering in uw leefomgeving die niet past binnen het omgevingsplan. 

De Wet kwaliteitsborging (Wkb)  heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De bouwer dient hiervoor een melding in te dienen via het omgevingsloket. Deze wet geldt voorlopig voor nieuwbouw die valt onder gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Dit zijn de 6 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers, welke u als vergunningaanvrager zelf moet benaderen.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die de aannemer zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • De kwaliteitsborger controleert de bouw en als deze voldoet aan de wettelijke regels, verstrekt de kwaliteitsborger hiervan een verklaring. Deze moet de aanvrager bij de gemeente indienen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Meer informatie over de Wkb vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Heeft u een plan om iets te bouwen of te ontwikkelen in onze gemeente? Dan vinden wij het belangrijk dat u hierover in gesprek gaat met uw omgeving. Soms is dit ook wettelijk verplicht. U gaat dan in gesprek met bijvoorbeeld buren of andere mensen die te maken krijgen met de plannen. Wettelijk wordt dit een omgevingsdialoog genoemd. 

Hoe pakt u dit aan? Dat vindt u in de toolkit 'In gesprek met uw omgeving'.

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). U kunt uw aanvraag blijven volgen en aanvullen op het oorspronkelijke omgevingsloket; https://www.omgevingsloket.nl/. Dit loket is tot 1 juli 2024 nog bereikbaar voor ingediende aanvragen van voor 1 januari 2024.

Let op: uw lopende vergunningaanvraag kan per 1 januari 2024 niet meer van rechtswege worden verleend als de beslistermijn wordt overschreden.

Het Helpcentrum geeft antwoord op veel voorkomende vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of het aanvragen van een overleg? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0162 of info@geertruidenberg.nl.