Venten

Voor venten hoeft u geen vergunning aan te vragen. U hoeft het ook niet door te geven aan de gemeente.

Belangrijk is wel dat u de verkeersveiligheid in acht neemt en geen overlast veroorzaakt.  

Venten is het aanbieden, verkopen  of afleveren van producten en diensten aan huis, aan de weg of op een andere openbare plaats. Het afleveren van goederen van een winkel, door de winkelier, valt hier niet onder.

Als een verkoper langer dan tien minuten geen klantencontact heeft, dan moet hij zich verplaatsen zodat de producten steeds vanaf een andere plaats worden aangeboden. Als hij stilstaat en op klanten wacht, dan spreken we van een standplaats. Hiervoor is wel een vergunning nodig. 

Onder venten valt dus niet het verkopen en aanbieden van producten en diensten op jaarmarkten, snuffelmarkten of op een standplaats.