Collectevergunning

Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

Met dit aanvraagformulier kunt u daarom een vergunning aanvragen voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen zoals bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2019 .

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met het cluster Bijzondere Wetten, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. Of contact ons via de mail via info@geertruidenberg.nl.

Collectevergunning aanvragen 

Het in behandeling nemen van een collectevergunning kost €11,90-,

Online aanvragen:

U kunt een collectevergunning online aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Collectevergunning aanvragen 

U kunt uw verzoek ook:

- via de post indienen: Gemeente Geertruidenberg, Cluster buitenruimte postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer.

- of bij de receptie van het gemeentehuis inleveren: Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer.

 

Let op: U kunt geen melding indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente!