Standplaatsvergunning

Wilt u producten, etenswaren of diensten verkopen in de open lucht of aan de weg? Bijvoorbeeld vanuit een kraam, wagen of tafel waar u langer dan tien minuten verblijft? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voor een standplaats op een weekmarkt, evenement of braderie heeft u geen standplaatsvergunning nodig. Maak een afspraak voor het aanvragen van een standplaatsvergunning:

Maak een afspraak

 

Wij adviseren u om vooraf telefonisch contact op te nemen met de Gemeentewinkel via 140162. Wij informeren u vervolgens over de mogelijkheden en voorwaarden. Daarna kunt u de standplaatsvergunning schriftelijk aanvragen. Vermeld hierbij  uw persoonsgegevens, telefoonnummer, de gewenste dag of periode, het te verkopen producten en de maatvoering, het kenteken (indien van toepassing) en een foto van de kraam of wagen. Daarnaast moet u, voor zover dit van toepassing is, een document inleveren waaruit blijkt dat u rechtmatig in Nederland verblijft (verificatieplicht Vreemdelingenwet 2000).

In onze gemeente zijn er enkele locaties waar het innemen van een standplaats mogelijk is. We maken onderscheid tussen een vaste standplaats die u iedere week gebruikt en incidentele standplaatsen. Soms is er naast een standplaatsvergunning, ook een omgevingsvergunning nodig (met of zonder milieumelding). Wanneer u contact opneemt met de gemeente kan een medewerker u vertellen of dit noodzakelijk is. U kunt bellen naar 140162 of een afspraak maken.

Binnen acht weken neemt de gemeente een beslissing op de aanvraag. Deze termijn mag eern keer worden verlengd. De kans op verlenging is groot wanneer er ook een omgevingsvergunning nodig is.

Voor enkele vaste standplaatsen is er een wachtlijst. Als wij uw aanvraag goedkeuren, wordt uw inschrijving hierin opgenomen. Voor sommige standplaatsen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij bijvoorbeeld snackwagens is soms ook een milieumelding vereist. Standplaatsen binnen een evenement maken onderdeel uit van dit evenement. Organisatoren moeten de standplaatsen in de aanvraag van de evenementenvergunning opnemen.