Standplaatsvergunning

Wilt u iets verkopen of een dienst aanbieden vanuit een kraam, tafel of verkoopwagen die niet op een weekmarkt staat? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. U heeft deze vergunning ook nodig als u niet op grond van de gemeente wilt staan.

 

Er bestaan 3 soorten standplaatsen. Op elke locatie is het maar mogelijk om één standplaats in te nemen.

Vaste standplaatsen

Dit zijn standplaatsen die het hele jaar door op maximaal twee dagen per week door dezelfde standplaatshouder mogen worden gebruikt. U kunt een vaste standplaats innemen op de volgende locaties met elektriciteitsaansluiting: Oude Melkhaven (Raamsdonk), Heereplein ( Raamsdonksveer) en de volgende locaties zonder elektriciteitsaansluiting: Schonckplein (Geertruidenberg), Bachplein (Raamsdonksveer) en burgemeester Krijgsmangeerde ( Raamsdonksveer).

Seizoensstandplaats

Dit zijn standplaatsen die gedurende de gehele maand december in gebruik genomen mogen worden.

 • Hoofdstraat in Raamsdonksveer (voor de verkoop van oliebollen) en
 • het parkeerterrein van zwembad De Ganzenwiel in Raamsdonksveer ( voor de verkoop van kerstbomen).

Incidentele standplaats

Dit zijn standplaatsen waar één keer per kalendermaand een standplaats ingenomen mag worden:

 • Schonckplein in Geertruidenberg,
 • Bachplein in Raamsdonksveer
 • plein aan De Oude Melkhaven/Stationstraat in Raamsdonk

Overige standplaatsen

Bevolkingsonderzoek

Uitsluitend ten behoeve van (geneeskundige) diensten voor het uitvoeren van bevolkingsonderzoeken

kan een standplaats worden ingenomen op het parkeerterrein nabij de sportvelden aan de Oosterhoutseweg / Eendrachtsweg in Raamsdonksveer

Verkiezingen en goede doelen

Uitsluitend ten behoeve van verkiezingsactiviteiten en goede doelen is het mogelijk om één dag per kalendermaand een standplaats in te nemen op Het Anker, Gangboord en Hoofdstraat in Raamsdonksveer.

Plaatselijke ondernemers

Het is mogelijk om als plaatselijke ondernemer twee dagen per kalendermaand voor de eigen deur producten te verkopen middels een standplaats voor een bijzondere gelegenheid (denk hierbij aan: Moederdag, Vaderdag, Pasen, Kerst e.d.)

 • De vergunning komt op naam van een natuurlijk persoon en niet op naam van een onderneming zoals een V.O.F., en is niet overdraagbaar
 • U mag maximaal twee dagen per week op dezelfde locatie een vaste standplaats innemen
 • Per locatie wordt er maar maximaal één vergunning per branche afgegeven
 • Een standplaats kan worden ingenomen van 08:00 tot 22:00 uur, dit is inclusief op- en afbouwtijden
 • Op het Bachplein en Burgemeester Krijgsmangeerde geldt dat er op maandag tot en met vrijdag geen verkoop van friet en in vet of olie bereide snacks of vergelijkbare producten (uitgezonderd vis) mogen worden verkocht ten tijde dat de school geopend is
 • Er worden geen standplaatsvergunningen afgegeven voor de dag van de weekmarkt in de desbetreffende kern

U neemt contact op met het team vergunningen via het algemeen telefoonnummer 14 0162.  Een medewerker van het team  kan u vertellen of de gewenste locatie nog beschikbaar is en geeft u alle formulieren die u nodig heeft met daarbij passende uitleg. Indien uw gewenste locatie niet meer beschikbaar is, kunt u ervoor kiezen om op een wachtlijst geplaatst te worden. U wordt dan geïnformeerd als de plek vrijkomt.

De afhandeltermijn van uw aanvraag bedraagt acht weken. De termijn gaat lopen op het moment waarop uw aanvraag volledig is ingediend.

U betaalt kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning. De kosten bedragen €11,90 (2021).

Daarnaast betaalt u precariobelasting voor het in gebruik nemen van gemeentegrond met uw standplaats. Per dag worden de volgende bedragen geheven per kraam/wagen of per 10 m.

Bij gebruik gedurende 1 dag per week

€9,38 (2021)

Bij gebruik gedurende 2 dag per week

€8,51 (2021)

Bij gebruik gedurende 3 dag per week

€7,68 (2021)

Bij gebruik gedurende 4 dag per week

€6,84 (2021)

Bij gebruik gedurende 5 dag per week

€5,97 (2021)

Bij gebruik gedurende 6 dag per week

€5,11 (2021)

Bij gebruik gedurende 7 dag per week

€4,26 (2021)

Een vaste standplaatsvergunning wordt in principe verleend voor onbepaalde tijd.