Dombosch Werkt

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. 

Project tijdelijk uitgesteld

Het project Dombosch Werkt is tijdelijk uitgesteld. Het is niet de bedoeling om het project permanent stil te liggen. 

 

Foto bedrijf Dombosch

Wat is Dombosch Werkt?

Waar mag op het bedrijventerrein wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de omgevingskwaliteit? 

Het DomboschPanel

Ondernemers en omwonenden zijn vertegenwoordigd in het DomboschPanel. Het DomboschPanel denkt met ons mee.

In beeld

Voor Dombosch Werkt! trekken we gezamenlijk op met verschillende vertegenwoordigers. Hoe vinden zij de aanpak van Dombosch Werkt! en wat zijn hun ervaringen tot nu toe?

Toekomstvisie

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie Dombosch Werkt! vastgesteld.

Vragen?

Vanaf het begin betrekken we ondernemers en andere belanghebbenden bij de toekomstvisie en het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Heeft u vragen hierover?