Toekomstvisie

Om een goed omgevingsplan voor Dombosch op te kunnen stellen, hebben we eerst een Toekomstvisie voor Dombosch opgesteld. De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben  we verwerkt in een digitaal systeem, een viewer.

De viewer geeft in kaartvorm een beeld van de omgevingsvisie voor bedrijventerrein Dombosch. Op een eenvoudige manier kunnen ondernemers en omwonenden hierin zien wat er mogelijk is in deelgebieden op het terrein.

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de visie vastgesteld.