'Diftar' staat voor gedifferentieerde tarieven. Inwoners krijgen hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval. Wie minder vaak restafval en GFT+E aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval en GFT+E aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis)tarief en een variabel tarief (per keer dat men restafval en GFT+E aanbied). 

Kosten Diftar

Hier vindt u een overzicht van de kosten rondom Diftar