Vragen en antwoorden Diftar

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden rondom Diftar.

Kan ik mijn minicontainers voor PMD, papier, GFT (rest) blijven gebruiken?

De minicontainers voor GFT+E en restafval (enkel buitengebied) worden na de zomer van 2024 vervangen door nieuwe containers. 

U kunt uw PMD, GFT en papier minicontainers na de invoering van Diftar blijven gebruiken. Inwoners van het buitengebied kunnen ook hun grijze restafvalcontainer blijven gebruiken. Vanaf 1 januari 2025 betaalt u een bedrag voor het aanbieden van uw restafval in de ondergrondse container (behuizing) of minicontainer. Zie ‘Wat kost afval vanaf 2025?” voor meer informatie over de tarieven.

Ik woon in het buitengebied. Wat verandert er voor mij?

Vanaf 1 januari 2025 gaat u betalen voor het aantal keren dat u uw restafval minicontainer aan straat zet om geledigd te worden.

Ik gebruik extra containers voor restafval en/of GFT+E. Kan ik deze blijven gebruiken?

Ook vanaf 1 januari 2025 kunt u de extra minicontainer voor restafval en/of GFT blijven gebruiken. Het is dan ook nog mogelijk om extra minicontainers aan te vragen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Welk afval moet ik scheiden?

Zie https://www.geertruidenberg.nl/afval-aanbieden.

Ik doe mijn tuinafval in de groene GFT+E minicontainer. Kan dat straks nog?

Tuinafval mag gewoon nog in de groene minicontainer. Heeft u te veel tuinafval voor uw groene (GFT+E) container? Dan kunt u het tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen.

Ik woon in een appartement/heb geen minicontainer voor papier?

Heeft u nog geen papiercontainer en wel ruimte om deze op eigen terrein te plaatsen (berging of tuin)? Dan kunt u deze ook voor een hoogbouwwoning kosteloos aanvragen door een email te sturen naar afval@geertruidenberg.nl. Het inzamelen van papier in een minicontainer voorkomt zwerfafval, zorgt voor een beter kwaliteit van deze grondstof (het papier wordt niet nat) en is arbotechnisch beter voor de medewerkers van de ophaaldienst.

Hoe zit het met oud papier, PMD en luiers?

Het legen van de papier- en PMD minicontainer en het aanbieden van PMD- en luierafval in de ondergrondse containers is en blijft gratis. Heeft u nog geen papier- of PMD minicontainer? Dan kunt u deze kosteloos aanvragen door een email te sturen naar afval@geertruidenberg.nl.

Hoe worden luiers ingezameld?

Op verschillende locaties in de gemeente Geertruidenberg staan verzamelcontainers voor gebruikte luiers en incontinentiemateriaal. Hier kunt u gratis luiers in doen. Meer informatie vindt u op de pagina over luierinzameling.

Komt er door Diftar niet veel meer zwerfafval of bijplaatsingen?

Bij gemeenten die Diftar hebben ingevoerd, blijkt in het begin meer zwerfafval te ontstaan. Na een paar maanden neemt dat weer af tot het ‘oude’ niveau. Wij geven hier extra aandacht aan in de vorm van meer toezicht.

Wat als iemand anders afval in mijn restafval-minicontainer gooit?

U betaalt per keer dat de container geleegd wordt dus niet per kilo. Als er nog plek in uw container is en iemand gooit er afval in, heeft dat voor u geen consequenties.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

Vanaf 1 januari 2025 zal de afvalstoffenheffing bestaan uit twee delen (een vast en variabel deel), namelijk:

  • Een vast tarief afvalstoffenheffing
  • Een tarief per keer dat restafval wordt aangeboden bij de ondergrondse container of minicontainer

Een inwoner die het afval goed scheidt, hoeft minder vaak naar de ondergrondse restcontainer of een volle container aan de straat te zetten en betaalt dus minder dan een inwoner die geen of minder goed afval scheidt. Inwoners krijgen hiermee zelf invloed op wat ze aan (het variabele tarief aan) afvalstoffenheffing betalen. 

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafvalcontainer. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Wanneer krijg ik een factuur?

Begin 2025 wordt het vastrecht in rekening gebracht. U krijgt begin 2026 een factuur met de gemaakte kosten voor het aantal ledigingen restafval in 2025. Hierop staat ook het vastrecht van 2026. Om inzicht in uw gemaakte kosten te krijgen, kunt u vanaf 1 januari 2025 via de website of de afvalapp opvragen hoeveel afval u per keer hebt aangeboden.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt, is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt, zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont. De grootte van het huishouden maakt dan niet veel meer uit.

Worden de tarieven van de milieustraat aangepast in 2025?

Dit is op dit moment nog niet bekend. Deze tarieven zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

Kan ik een extra container aanvragen voor medisch afval?

Onder medisch afval verstaan we: stomamateriaal, dialysemateriaal of vocht-infuuszakken. Dit afval moet gewoon afgevoerd worden als restafval.

Vanaf 1 januari 2025 is er een tegemoetkomingsregeling voor inwoners met medisch afval. U kunt jaarlijks kosteloos een medische milieupas aanvragen, met daarop 52 gratis tikken voor het afvoeren van het medisch afval in de ondergrondse restcontainer. Mocht u woonachtig zijn in het buitengebied, dan kunt u kosteloos een extra restafval minicontainer aanvragen. Deze container mag u dan 13 keer per jaar kosteloos aan straat zetten om te laten ledigen. Lees meer op de pagina over medisch afval.

ZAPPER: Ik ben zwerfafvalpakker (ZAP’er), wat doe ik met mijn afval?

U kunt een melding doen via de Geertruidenberg-app. De buitendienst komt het geraapte afval dan bij u thuis ophalen. Let op, we halen geen afval op dat lijkt op huishoudelijk restafval en u moet bij de gemeente geregistreerd staan als afvalraper. Als u nog plek heeft in uw container en u bent van plan de container aan de straat te zetten, dan mag het er ook gewoon bij.

Overige vragen?

We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft over deze nieuwe manier van inzamelen. In het aankomende jaar ontvangt u brieven met meer informatie over de afvalinzameling. Mocht u voor nu nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Team Afval via de Geertruidenberg-app.