Dwangsom bij te laat beslissen

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Als de gemeente te laat beslist op uw aanvraag of bezwaar, kunt u ons soms dwingen een vergoeding te betalen (in gebreke stellen). Dit noemen we een dwangsom.

Formulier invullen (DigiD) Formulier invullen (e-Herkenning)

  • Als wij niet op tijd een besluit hebben genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u een ingebrekestelling indienen.
  • Nadat wij uw ingebrekestelling hebben ontvangen, ontvangt u binnen 2 weken ons besluit. Als u het besluit niet binnen 2 weken ontvangt, heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom).  Als wij te laat een besluit nemen op een Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek (WOB) of op een besluit Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), heeft u geen recht op een financiële vergoeding. Dit is geregeld in de wet.

Afwijken van de beslistermijn

In 2 situaties kan de beslistermijn langer zijn:

  • Als wij meer tijd nodig hebben om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen of als in de wet is opgenomen dat uitstel is toegestaan. Dit noemen we verdagen. Als dit het geval is, ontvangt u van ons een brief.
  • Als uw aanvraag (nog) niet compleet is. Wij vragen u dan om aanvullende informatie aan te leveren. De extra tijd die dit kost, komt bovenop de termijn die wij hebben om een beslissing te nemen.

Meer weten?

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen. 

 

U kunt de gemeente in gebreke stellen door het formulier “dwangsom bij niet tijdig beslissen” van de website van de Rijksoverheid te downloaden, in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Geertruidenberg, postbus 10 001, 4940 GA Raamsdonksveer.

U kunt het ingevulde formulier ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren:.

Let op: U kunt geen ingebrekestelling indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente. Wel kunt u ons digitaal via DigiD of e-Herkenning in gebreke stellen. Hiervoor vult u het formulier ''Dwangsom bij te laat beslissen'' in. 

Formulier invullen (DigiD) Formulier invullen (e-Herkenning)