Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

De gemeente geeft informatie over beleid en plannen. Dit doen wij via diverse kanalen, in de krant, op onze website en op social media. Wilt u meer weten? U kunt dan een Wob-verzoek indienen. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. U heeft recht op informatie van de gemeente over hoe de gemeente handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. U ontvangt de gevraagde informatie van ons, als wij deze informatie hebben. Dat kunnen papieren stukken zijn, maar ook geluidsbanden, foto’s of films. Hierdoor wordt de informatie openbaar voor iedereen. Deze openbaarmaking kan niet meer worden teruggedraaid. Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het om vertrouwelijke informatie gaat.

Online indienen

Per post of afgeven bij de receptie

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid en uitvoering dat nog niet openbaar is en gaat het u niet om openbaarmaking aan iedereen? Dan kunt u een gewoon informatieverzoek indienen of vragen stellen. Dat kan via de post of via 14 0162. 

Dien het Wob-verzoek bij voorkeur online met DigiD. Ook kunt u een Wob-verzoek per post indienen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt geen WOB-verzoek indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente!

  • Iedereen kan een WOB-verzoek indienen.
  • Het verzoek moet gaan over beleid of uitvoering of voorbereiding hiervan.
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • U dient uw Wob-verzoek online, per post of via de balie in.
  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente kan vragen aan u stellen om zo goed mogelijk te weten te komen welke informatie u precies wilt. Dan wordt de behandeling van uw verzoek tijdelijk stopgezet, maar weer hervat als de gevraagde informatie is ontvangen. De tijd dat de behandeling stil heeft gelegen, wordt aan de beslistermijn toegevoegd. U ontvangt daarover altijd een brief.
  • De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met één mogelijke verlenging van maximaal 4 weken.

Het in behandeling nemen van een WOB-verzoek is gratis. Wel brengen wij kosten in rekening voor het verstrekken van (digitale) kopieën op grond van de WOB. Raadpleeg onze Legesverordening voor de hoogte hiervan.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid en uitvoering dat nog niet openbaar is en gaat het u niet om openbaarmaking aan iedereen? Dan kunt u een gewoon informatieverzoek indienen of vragen stellen. Dat kan via de post of via 140162.