Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

Wij zijn verplicht hergebruik van onze informatie mogelijk te maken. Dit staat in de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Het gaat hier om alle informatie die wij maken, verzamelen of voor betalen en waarvan wij zelf de intellectuele eigendomsrechten hebben. Ook moet de betreffende informatie openbaar zijn. U kunt een Who-verzoek indienen zodat u de informatie kunt hergebruiken.

Informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht, valt niet onder deze wet.

Dien het Who-verzoek bij voorkeur online met DigiD in. Ook kunt u een Who-verzoek per post indienen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt geen Who-verzoek indienen via e-mail, fax of het antwoordnummer van de gemeente.

Online indienen

Per post of afgeven bij de receptie

Een verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob-verzoek) gaat alleen om de openbaarheid van informatie. Hiermee kunt u gegevens van de overheid inzien. De Wet hergebruik overheidsinformatie gaat verder en staat hergebruik toe voor een ander doel dan waar de informatie in eerste instantie voor bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

  • Iedereen kan een Who-verzoek indienen.
  • Het verzoek moet gaan om hergebruik.
  • Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt hergebruiken.
  • U dient een Who-verzoek in online, per post of via de balie.
  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met 1 mogelijke verlenging van 4 weken
  • Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen bezwaar maken.