'Diftar' staat voor gedifferentieerde tarieven. Inwoners krijgen hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis)tarief en een variabel tarief (per keer dat men restafval aanbied).

Algemene informatie Diftar

Hier vindt u algemene informatie over gedifferentieerde tarieven (Diftar)

Kosten Diftar

Hier vindt u een overzicht van de kosten rondom Diftar

Vragen en antwoorden Diftar

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden rondom Diftar