Belastingen en WOZ

WOZ-waarde

Uitleg over hoe de WOZ tot stand komt. Meld het als u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvoor hondenbelasting betalen.

Rioolheffing

Eigenaren van een pand of woning ontvangen ieder jaar een aanslag rioolheffing.