Zwerfafval

We zetten ons op verschillende vlakken in om uw omgeving schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. Ook u kunt daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door u aan te melden als ZAP-vrijwilliger of door mee te doen met een van landelijke opschoondagen

‘ZAP-vrijwilliger’ of ‘ZAPper’ is een afkorting voor zwerf-afval-pakker. ZAP-vrijwilligers zijn inwoners die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen.

Wilt u ook bijdragen om Geertruidenberg schoon te houden? Meld u dan aan als ZAP-vrijwilliger via afval@geertruidenberg.nl. We ontvangen graag de volgende gegevens van u:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Met hoeveel persoon wilt u zich aanmelden? 

Als u ook gezinsleden aan wilt melden (bijvoorbeeld uw partner), benoem hen dan ook in uw aanmelding. Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een afvalgrijper, handschoenen, een veiligheidshesje en speciale afvalzakken in bruikleen.

Waar en wanneer

U kunt overal afval opruimen, zoals op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken of op de sportvereniging. Het maakt ook niet uit wanneer en hoe vaak u dat doet. Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kunt u de (gratis) Helemaal Groen-app gebruiken. Hiermee kunt u uzelf zichtbaar maken voor anderen en ziet u precies in welke gebieden nog niet wordt opgeruimd. 

Helemaal Groen App

Met deze gratis app motiveren we elkaar om de buurt en wijk schoon te houden. De app maakt op een kaart direct zichtbaar waar u zwerfafval hebt geraapt. En dat motiveert andere bewoners om juist in andere straten zwerfafval te rapen. Op het dashboard kunt u zien hoeveel mensen er al actief zijn geweest in uw wijk. 

Hoe werkt het?

  • Download de app.
  • Zet de app aan als u aan uw wandeling begint. 
  • Als u aan het einde van uw wandeling de route opslaat dan kleurt deze groen op de kaart. Een andere zap vrijwilliger ziet dan dat deze straten zonder zwerfafval zijn.
  • Na enkele dagen kleurt uw route bruin, zodat iedereen ziet dan een opschoon wandeling wenselijk is.