Veelgestelde vragen Tozo

Hier leest u de veelgestelde vragen over de Tozo-regeling.

Wanneer voldoe ik aan het urencriterium?

U moet over 2019 voldoen aan het urencriterium. Daarmee bedoelen we dat u in 2019 minstens 1.225 uur werkzaam was in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u gestart na 1 januari 2019? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van uw aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. De uren die u hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.

Ik werk in de culturele sector, mag ik ook Tozo aanvragen?

Ja, als u aan de voorwaarden voor Tozo voldoet.

Ik ben mijn bedrijf begonnen na 17 maart 2020 en heb veel last van de crisis. Kan ik ook Tozo aanvragen?

Nee, Tozo is alleen voor ondernemers die hun bedrijf voor 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn gestart. U moet zich ook voor die tijd hebben ingeschreven bij de KvK.

Kan ik ook Tozo aanvragen als een deel van mijn inkomen is weggevallen?

Ja dat kan. We vullen uw gezinsinkomen aan tot aan het sociaal minimum. Bijvoorbeeld: U hebt in december € 500 verdiend. Dan vult de gemeente dit aan met ongeveer € 500 als u alleenstaand bent. En met ongeveer € 1000 als u een gezin hebt.

Ik heb financiële problemen als ondernemer, maar dat komt niet door corona. Heb ik dan recht op Tozo?

Nee, dan kunt u Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) aanvragen bij de gemeente.

Ik woon in de gemeente Geertruidenberg, maar heb mijn bedrijf in het buitenland. Kan ik ook gebruik maken van Tozo?

Bent u een zelfstandige die in de gemeente Geertruidenberg woont, maar een bedrijf heeft in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Dan kunt u wel een Tozo-uitkering aanvragen, maar geen lening bedrijfskapitaal. Voor de uitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor in Nederland gevestigde bedrijven.

Ik werkte in loondienst, maar ben ontslagen door de crisis. Wat moet ik doen?

Vraag dan WW aan bij UWV.

Ik ben een zelfstandige met AOW. Mag ik ook gebruik maken van Tozo?

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen geen Tozo-uitkering aanvragen maar wel een lening voor bedrijfskapitaal. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar info@geertruidenberg.nl

Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor Tozo. Maar ik heb op het moment ook geen inkomen of vermogen meer. Mijn partner ook niet. Wat nu?

Neem contact met ons op. Misschien komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Kan ik ook tijdelijk ander werk gaan doen?

Door de coronacrisis zijn er bedrijven die op dit moment minder of geen personeel nodig hebben. Er zijn ook bedrijven die juist behoefte hebben aan extra personeel. Er zijn verschillende initiatieven om vraag en aanbod naar werk bij elkaar te brengen. Doet u hier aan mee, dan voert u dus tijdelijk ander werk uit. Naast het feit dat u zelf dan weer inkomen hebt, helpt u uw collega ondernemer hiermee ook om deze periode door te komen. Ga voor meer informatie naar:
Lokaal: Parksharing.nl
Provincie: Brabantvoormekaar.nl
Landelijk: Nlwerktdoor.nl

Ik heb bij Tozo 1, 2 en 3 mijn gegevens doorgegeven. Waarom moet ik voor Tozo 4 opnieuw een aanvraag doen?

Tozo 4 is een nieuwe regeling en wordt niet automatisch verlengd. Daarom moet u opnieuw een aanvraag doen. Mogelijk is de afgelopen maanden ook iets veranderd in uw situatie. Uw inkomsten zijn bijvoorbeeld hoger of lager geworden. Dat kunt u dan in uw aanvraag meteen doorgeven.

Ik wil een aanvraag doen maar ik heb alleen een rijbewijs. Is dat voldoende? En als mijn paspoort is verlopen?

Vraagt u een verlenging aan, dan hoeft u geen ID-bewijs meer bij te voegen. Dit heeft u namelijk al gedaan bij uw eerste aanvraag. Vraagt u voor het eerst Tozo aan, dan moet u een geldig (dus niet verlopen) identiteitsbewijs hebben. Dat geldt ook voor uw partner. Geldige ID-bewijzen zijn een identiteitskaart, een paspoort of een verblijfsdocument. Heeft u dat niet, of is het verlopen? Maak dan een afspraak om een identiteitskaart aan te vragen. Daarna kunt u uw aanvraag voor Tozo doen.

Van welk bankrekeningnummer moet ik de gegevens toevoegen? Privé of zakelijk?

Van uw privérekening. Die is voor uw levensonderhoud bestemd. Zorg dat uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.

Ik ben bezig met omscholing en loop stage. Wordt een stagevergoeding als inkomsten gerekend?

Ja, een stagevergoeding wordt als inkomsten gerekend.

Mag ik bij het berekenen van mijn netto-inkomsten ook privélasten aftrekken van de netto-omzet?

Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt. Ga voor meer informatie naar Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt.

Ik heb Tozo (aangevraagd). Krijg ik ook vakantiegeld?

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Ik kan niet goed inschatten of mijn inkomen zo blijft in de aankomende maanden. Hoe pak ik dat aan?

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Kennen wij Tozo toe en verandert uw inkomen? Geef wijzigingen meteen online door. Hiermee voorkomt u kosten achteraf.

Ik ben getrouwd en wij zijn allebei ondernemer. Moeten we dan 2 aanvragen indienen?

Nee, 1 van beiden vraagt aan. De aanvraag geldt wel voor allebei. 

Ik heb geen DigiD. Wat nu?

U heeft DigiD nodig om Tozo aan te vragen. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan.

Het formulier loopt vast als ik wil aanvragen. Wat moet ik doen?

Start uw computer opnieuw op en probeer het nog eens. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat het systeem overbelast is. Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer 14 0162.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag?

Nee, u hoeft niet te betalen voor de aanvraag.

Hoe kan ik een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Dit kunt u aangeven in het online aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Vragen over de lening bedrijfskapitaal'.

Hoe kan ik bijlagen toevoegen bij de aanvraag? Ik weet niet hoe dat moet.

In het online aanvraagformulier staat aangegeven waar u een bijlage kunt toevoegen. U klikt op ‘Bestand kiezen’ in het formulier en selecteert het bestand dat u wilt uploaden. Lukt het niet? Vraag dan of iemand in uw omgeving u even kan helpen. 

Wat moet ik doen als ik Tozo aanvraag en naar een andere gemeente verhuis?

Verhuist u vanuit de gemeente Geertruidenberg naar een andere gemeente? Zet uw aanvraag dan stop in onze gemeente en vraag in uw nieuwe gemeente opnieuw Tozo aan. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar de gemeente Geertruidenberg? Zet dan uw aanvraag stop in de andere gemeente. Zodra u bij ons ingeschreven staat, kunt u bij ons opnieuw Tozo aanvragen.

Mijn bedrijf is gevestigd in Geertruidenberg, maar ik woon in een andere gemeente. Waar moet ik de aanvraag indienen?

U vraagt aan in de gemeente waar u woont.

Ik ben benaderd door een bedrijf dat mij wil helpen met mijn aanvraag. Doen?

Nee, ons advies is: niet doen! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Meestal moet u ervoor betalen en het kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. 

Ik heb een fout gemaakt tijdens mijn aanvraag. Wat moet ik doen?

Geef uw wijzigingen door via info@geertruidenberg.nl. Denk aan wijziging van uw banknummer, inkomen, verhuizing of gezinssamenstelling. Voeg eventueel bewijsstukken als bijlage toe, zoals een kopie van het bankafschrift. Zet in de mail ook uw naam, geboortedatum en zaaknummer. Wijzigingen in uw inkomen kunt u online doorgeven.

Hoe kan ik mijn aanvraag intrekken?

Geef dit door via info@geertruidenberg.nl. Zet uw naam en geboortedatum uw bericht en de reden van intrekken. Wij zorgen er dan voor dat uw aanvraag vervalt. 

Ik heb Tozo aangevraagd en ben het niet eens met jullie besluit. Wat kan ik doen?

Neem eerst contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 0162. De behandelaar legt dan het besluit aan u uit. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u dit kunt doen.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonlijke gegevens?

Lees meer over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.

Ik heb Tozo aangevraagd en het is toegekend. Nu kan ik een klus doen en wat geld verdienen. Wat moet ik doen?

Fijn dat u weer werk kunt krijgen. Tozo is een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum. Als u zelf inkomen heeft of gaat krijgen dan wordt uw Tozo dus lager. Geef dit meteen door via het online formulier. U kunt ook een e-mail sturen naar bbz@geertruidenberg.nl.

Ik heb een aanvraag Tozo ingediend, maar wil toch ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Hoe doe ik dat?
Als u toch een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen, dan kunt u het formulier opnieuw invullen.
 

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering vult uw inkomen tijdelijk aan tot het sociaal minimum. De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. 

Ik ben getrouwd. Mijn partner is geen zelfstandige maar ik zie de naam wel staan op alle berichten van de gemeente. Mijn partner krijgt toch geen uitkering?

Tozo is onderdeel van de Participatiewet. De regels die daar in staan voor de betaling aan mensen die getrouwd zijn, gelden ook voor Tozo. De uitkering van gehuwden is voor het hele gezin bedoeld. Dus voor de getrouwden en samenwonenden samen. We betalen dan ook aan het hele gezin. Daarom wordt ook uw partner genoemd. U krijgt na afloop van het jaar beiden een aparte jaaropgaaf. Tozo heeft dus ook gevolgen voor de belastingen en de toeslagen die u eventueel krijgt. Kijk voor meer informatie ook bij de volgende vraag.

Ik ben getrouwd. Hoe gaat het straks bij de betaling van de uiteindelijke uitkering?

Iedere partner krijgt belastingtechnisch de helft van de uitkering. En dit komt ook terug op de jaaropgave van iedere partner. De feitelijke uitbetaling maken wij wel als één bedrag over op de bankrekening die u hebt opgegeven. 

Deze manier van betalen heeft gevolgen voor de belastingen en door u ontvangen toeslagen. Op de Rijksoverheid.nl leest u hierover meer. Uw boekhouder kan u ook meer informatie geven.

Welke inkomsten gaan van mijn uitkering af?

Uw inkomsten uit onderneming en andere inkomsten gaan van uw uitkering af. Dat geldt ook voor de inkomsten van uw partner. Ga voor meer informatie naar Hoe bereken je jouw inkomen wanneer je de Tozo aanvraagt.

Moet ik de uitkering straks terugbetalen?

Nee. Als u voldoet aan de voorwaarden en alle wijzigingen op tijd doorgeeft, is de uitkering een gift.

Hoe ziet de regeling voor bedrijfskapitaal eruit?
Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Het krediet is nodig om uw bedrijfslasten te kunnen betalen.
  • U hebt geen eigen middelen om de kosten te betalen.
  • U mag het bedrijfskapitaal niet gebruiken om andere schulden opnieuw te financieren, of bijvoorbeeld (duurdere) (bank)leningen af te kopen.
  • Er mag geen surseance van betaling of faillissement voor uw bedrijf zijn aangevraagd of uitgesproken.
  • De lening bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157,00. De rente over het openstaande bedrag is 2%. De aflossing is in maximaal 42 termijnen van de hoofdsom, vermeerderd met de rente. En u start met aflossen vanaf 1 juli 2021, met de mogelijkheid van uitstel.

Voor wie is de regeling voor bedrijfskapitaal bedoeld?

U kunt een lening bedrijfskapitaal aanvragen als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. U kunt dan uw bedrijfslasten niet meer betalen. Bent u om een andere reden in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Hoe kan ik de regeling voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Op het online aanvraagformulier kunt u aangeven of u ook bedrijfskapitaal wilt ontvangen. Vervolgens neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. Dit gebeurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier. 

Ik ben een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer. Kan ik ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen?
Ja, vanaf 8 mei 2020 kunnen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen. Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan het online aanvraagformulier in.

Ik kan geen lening meer krijgen voor bedrijfskapitaal. Waar kan ik dan terecht?

Dan kunt u misschien een beroep doen op de KKC-regeling van banken. Als blijkt dat de landelijke regelingen niet toereikend zijn voor u als ondernemer of zzp-er of niet op u van toepassing zijn, dan kunnen wij samen met u kijken naar een voor u passende oplossing. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of n.dekort@geertruidenberg.nl.

Waar kan ik terecht als ik geldproblemen heb door de coronacrisis?

Samen kijken we naar een passende oplossing. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of n.dekort@geertruidenberg.nl.

Ik wil ook gebruik maken van andere regelingen van de overheid. Waar kan ik hiervoor terecht?

Kijk voor betrouwbare informatie op de websites van:
Ondernemersplein
Rijksoverheid
Kamer van Koophandel KvK
Belastingdienst