Kasteelmuur

Schets ontwerp kasteelmuurBouw replica historische kasteelmuur bij het Wilhelminaplein

Ooit was het kasteel van Geertruidenberg het grootste van Nederland. Binnenkort keert een deel van het kasteel terug in het parkje bij het Wilhelminaplein als op deze historische grond een stuk van de kasteelmuur wordt nagebouwd.

Het was Bas Zijlmans, stadshistoricus, die een droom had om het kasteel te laten terugkeren. Hij ging op zoek naar het oude kasteel en rond 2000 werd bij grondboringen de locatie duidelijk. In 2002 werden kasteelmuren van het gigantische kasteel, dat ooit door Willem van Duivenvoorde in de periode 1323 tot 1325 werd gebouwd, blootgelegd.

Slot op de poort naar Holland

Door grensverschillen en door een machtsstrijd tussen Holland en hertogdom Brabant werd al in de 13e en 14e eeuw een verdedigingslinie vanaf Zevenbergen, via Geertruidenberg naar Heusden en Waalwijk aangelegd. Tussen 1318 en 1325 werd deze linie versterkt met een belangrijke positie voor Geertruidenberg. De stad werd ommuurd en ten zuiden van de stad werd een sterk en ommuurd kasteel gebouwd. Sindsdien werd Geertruidenberg ‘het slot op de poort naar Holland’ genoemd.

Van kasteel naar ruïne

Het kasteel van Geertruidenberg heeft grote belegeringen doorstaan tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Toch werd het in 1420 gedeeltelijk verwoest. Eind 15e eeuw was er niets meer dan een ruïne. Resten van het kasteel werden gebruikt voor straten en herstel van de stadsmuur. Het kasteel dreigde op te gaan in vergetelheid.

In ere hersteld

Dat het kasteel nu voor een deel weer in ere wordt hersteld, mag een wonder heten, mede door de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van het project Zuiderwaterlinie een subsidie toegezegd van € 65.000 euro. De gemeente verleent haar volle medewerking voor de bouw en draagt bij met € 30.000. De gemeente is tevens opdrachtgever voor de bouw, en werkt daarbij volop samen met een groep van initiatiefnemers en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de bouw begin augustus 2021 wordt afgerond.

Met het in ere herstellen van de kasteelmuur krijgt Geertruidenberg er een historische parel bij die ongetwijfeld bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de oudste stad van Holland!